Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
concept
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
26-03-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen omvat gegevens over:

 • de warmte-inhoud van de emissies (MW)
 • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
 • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

De bronkenmerken hebben betrekking op de generatoren die worden gebruikt voor de elektriciteitsopwekking aan boord tijdens het stilliggen. Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip en de landingstoestand (leeg, geladen).

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud voor stilliggende binnenvaartschepen zijn ingeschat door TNO, in opdracht van AERIUS. Er zijn geen waarden beschikbaar voor de uitstoothoogte van de generatoren. Voor de uitstoothoogte tijdens het stilliggen is daarom, in overleg met TNO, uitgegaan van waarden die gelden voor de uitstoothoogte tijdens het varen (gemiddelde uitstoothoogte hoofdmotoren). Deze waarden zijn opgesteld door TNO, in opdracht van AERIUS. De waarden voor de uitstoothoogte en de spreiding zijn aan elkaar gerelateerd. RIVM hanteert hierbij voor de binnenvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5*uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie binnenvaartschepen.

BronEigenaarSinds
TNO. Notitie schatting warmte-output stilliggende binnenvaartschepenAERIUS14 november 2013
TNO. Notitie uitstoothoogte binnenvaartschepen AERIUS03 juni 2014

Beschrijving proces

 • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
 • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
 • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
 • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
330-4573
Voor
 • Calculator
 • Scenario
 • Connect
Type
Data
Versie
 • 17-03-2017