Binnenvaart - bronkenmerken stilliggend

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
AERIUS
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
02-12-2021

Beschrijving gegevensset

De bronkenmerken van binnenvaart schepen bestaan uit warmte-inhoud, uitstoothoogte en verticale spreiding
Deze gegevensset is vastgesteld door TNO en bevat de bronkenmerken van stilliggende binnenvaartschepen. De bronkenmerken hebben betrekking op de generatoren die worden gebruikt voor de elektriciteitsopwekking aan boord tijdens het stilliggen. Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van het type binnenvaartschip en de landingstoestand (leeg, geladen).
De uitstoothoogte en verticale spreiding zijn voor alle zichtjaren gelijk. Voor de warmte-inhoud wordt een over de jaren 2018 t/m 2030 gemiddelde waarde toegepast.

 

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud voor stilliggende binnenvaartschepen zijn ingeschat door TNO en ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren binnenvaartTNO
Notitie emissiefactoren binnenvaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe data is direct bruikbaar voor transformatie.
  • ValidatieDe gepubliceerde data word door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Hierbij wordt alleen gefilterd op scheepstypen die van toepassing zijn. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De verschillende bronnen worden automatisch gekoppeld waarbij wordt gerapporteerd of alle scheepstypen van bronkenmerken zijn voorzien.

Velden databasetabel

shipping_inland_category_source_characteristics_docked

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_inland_category_idint2.PRIKEYn.v.t.Unieke identificatie van de categorie
gcn_sector_idint4n.v.t.Unieke identificatie van de GCN-sector
laden_statechar(4)n.v.t.Type met waarde van de beladingstoestand
heightfloat4meterUitstoothoogte
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
spreadfloat4meterSpreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
330-3334
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie