Beschermde natuurmonumenten

Versie: 
01-07-2015

Kenmerken

Thema
Gebiedskenmerken
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Economische Zaken
GLP
niet van toepassing
GTP
concept
Periodiciteit
adhoc
Laatste update
23-06-2015

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000 vallen.

Verantwoording gegevensset

De Beschermde natuurmonumenten betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
WFS Beschermde NatuurmonumentenPDOK18 juni 2015

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe bron is direct bruikbaar en er hoeft geen harmonisatie plaats te vinden.
  • ValidatieEr wordt door een inhoudsdeskundige gevalideerd of de gepubliceerde informatie geschikt is voor transformatie.
  • TransformatieDe aangeleverde data wordt geautomatiseerd getransformeert naar de database.

Velden databasetabel

natural_monument_areas

VeldTypeEenheidOmschrijving
assessment_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het interessegebied
natural_monument_area_idint4n.v.t.Unieke identificatie van het beschermde natuurmonument
typechar(4)n.v.t.Type interessegebied
codetextn.v.t.Code van het beschermde natuurmonument
nametextn.v.t.Naam van het beschermde natuurmonument
established_datetextn.v.t.Realisatiedatum van het beschermde natuurmonument
critical_depositionint4mol/hectareMinimale kritische depositiewaarde (indien bekend)

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
319-2369
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Data
Versie