Berekeningen langs SRM1 wegen

Versie: 
16-09-2019

In het kort
AERIUS berekent de verspreiding van de verkeersemissies met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De SRM2 implementatie in AERIUS houdt geen rekening met een mogelijke afschermende werking van de bebouwing nabij de weg.

Hoe rekent AERIUS in bebouwd gebied ?
SRM2 is van toepassing op wegen door een open, buitenstedelijk gebied. Ook de verspreiding van verkeersemissies op wegen binnen de bebouwde omgeving wordt, hoewel deze niet binnen het toepassingsbereik van SRM2 valt, in AERIUS conform SRM2 berekend. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van de SRM1 emissiefactoren voor wegen binnen de bebouwde omgeving.

Indicatie van het effect van bebouwing langs een weg
Een SRM2 berekening voor een “SRM1-weg” wordt meer acceptabel met toenemende afstand tussen de weg en het beschouwde Natura 2000-gebied. Om een indicatie van het effect van bebouwing nabij de weg te verkrijgen, kan bebouwing in SRM2 als scherm naast de weg worden gemodelleerd. Uit analyse is gebleken dat het niet meenemen van nabijgelegen bebouwing bij een afstand tot de weg van bijvoorbeeld 500 m, de wegbijdrage aan de concentraties op leefniveau maximaal 10% overschat.  Bij een afstand van 100 m is dit maximaal 20%. Indien voor een specifiek project een grotere nauwkeurigheid gewenst is kan dit onderzocht worden met bijvoorbeeld windtunnelmetingen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
737-4019
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie
  • 16-09-2019