Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Berekening warmte-inhoud

In het kort
De warmte-inhoud van een emissiebron beïnvloedt de stijging van de emissies en is relevant voor de verspreidingsberekening. Een gebruiker kan in AERIUS een waarde voor de warmte-inhoud invoeren, maar kan deze ook berekenen. Voor een berekening van de warmte-inhoud zijn gegevens vereist over de temperatuur van de emissie en de uitstroomsnelheid.  

Hoe berekent AERIUS de warmte-inhoud?
De referentie warmte-inhoud volgt uit de onderstaande formules:

Qm0 = ρ0 * Cp0 *V0 * (Ts-Ta)*10-6

V0=A*v

met

T0           = referentietemperatuur = 273.15 K = 0 C
p0           = referentiedruk = 1 atmosfeer =101.325 kPa
ρ0          = referentiedichtheid van lucht bij druk P0 en temperatuur T0 (= 1.293 kg/m3)
Cp,0        = referentie specifieke warmte van lucht bij druk P0 en temperatuur T0 (= 1005 J/kg/K)
A            = uitstroom oppervlakte (m2)
v            = uitstroom snelheid (m/s)
V0          = referentie ('normaal') volumedebiet (m03/s) bij druk P0 en temperatuur T0
Ts          = temperatuur van de emissie (K)
Ta          = temperatuur van de omgevingslucht (K) per meteoklasse. Gemiddeld is deze 285K

Invullen van de bovenstaande constanten levert de volgende vergelijking op:


Qm0 = 1,299465 V0 (Ts − Ta) 10−3


De gebruiker verkrijgt de warmte-inhoud door de vervolgende gegevens in te voeren:

  • de temperatuur van de emissie
  • de uitstroom oppervlakte
  • de uitstroom snelheid.
  • de uitstroom richting (deze heeft geen invloed op de warmte inhoud)

 

De toegepaste formule is conform het Nieuw Nationaal Model (zie de website van InfoMil).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
284-4126
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie