Bepalen stagnatiecorrectie stallen

Versie: 
01-08-2020

In het kort
In het scenario 'autonome ontwikkeling' is aangenomen dat stallen minder kunnen uitbreiden dan gewenst, vanwege de eisen die wet-natuurbescherming stelt aan de vergunningverlening. Deze stagnatie in de gewenste groei wordt het ‘stagnatie-effect’ genoemd. Het PAS voorkomt deze stagnatie.

De stagnatie in de autonome ontwikkeling is groter naarmate de stallen dichter bij de Natura 2000-gebieden in het PAS liggen. Uitgangspunt is dat zonder PAS de groei bij stallen binnen 5 km van deze gebieden voor 85% zal stagneren en voor stallen buiten 5 km voor 20%.

Het effect van de stagnatie op de depositiebijdrage van stallen is berekend en vervolgens toegepast als een correctie op de berekende depositiebijdrage van stallen in de situatie met PAS.

Hoe is de stagnatiecorrectie berekend?
1. Eerst is de depositiebijdrage van stallen als gevolg van de groei in de autonome ontwikkeling (np)  berekend  voor een situatie zonder stagnatie. Dit is gedaan door voor de autonome ontwikkeling een aanvullende berekening te doen voor 2020 en 2030 waarin de dieraantallen in de toekomst gelijk zijn gehouden aan de dieraantallen in 2014  (npng).
2. Vervolgens is een zelfde berekening gedaan van de depositiebijdrage van alleen de stallen buiten 5 km van N2000 gebieden (np5k en npng5k). 
3. Op basis van deze berekeningen is bepaald wat in de autonome ontwikkeling de groeibehoefte is van bedrijven binnen en buiten 5 km van N2000 gebieden.
4. Vervolgens is 85% van de groeibehoefte van bedrijven binnen 5 km opgeteld bij 20% van de groeibehoefte van bedrijven buiten 5 km, en dit is het stagnatie-effect.

  • np = no policies (autonome ontwikkeling)
  • npng = no policies no growth (autonome ontwikkeling zonder groei)
  • <..>5km = buiten 5km
  • groeibehoefte = np - npng
  • groeibehoefte buiten 5k = np5k - npng5k
  • groeibehoefte binnen 5k = groeibehoefte - groeibehoefte buiten 5k

\[stagnatie\ effect={groeibehoefte\ buiten\ 5k*0.2+groeibehoefte\ binnen\ 5k*0.85}\]

Het berekende stagnatie-effect is afgetrokken van de totale berekende depositie in de autonome ontwikkeling, uitgaande van een hoge economische groei. Het resultaat is de depositiebijdrage van stallen in de autonome ontwikkeling, uitgaande van stagnatie.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
395-3922
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 01-08-2020