Bepalen rekenafstand voor bronnen dichtbij een rekenpunt

Versie: 
01-07-2015

AERIUS berekent de deposities per hexagoon met een oppervlakte van één hectare. Het rekenpunt ligt in het midden van de hexagoon. De berekende depositie op het rekenpunt wordt toegekend aan de gehele hexagoon van één hectare.

Indien de afstand tussen het rekenpunt en een emissiebron kleiner is dan 20 meter, volgt uit de modelberekening een onrealistische waarde voor de depositiebijdrage op dit rekenpunt.

Voor hexagonen waar dit optreedt, definieert AERIUS in het desbetreffende hexagoon een aantal sub-rekenpunten, die allen tenminste 20 meter van de emissiebron liggen. AERIUS berekent de depositie op al deze sub-rekenpunten. De berekende waarden worden vervolgens gemiddeld om te komen tot een realistische waarde voor de depositie in het gehele hexagoon.

Factsheet

Factsheet
413-1851
Voor
  • Calculator
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 01-07-2015