Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 28-06-2018

Bepalen ontwikkelingsruimte stoppers

In het kort
In Monitor is ontwikkelingsruimte berekend voor de zogenoemde stoppers in de landbouw. Deze ontwikkelingsruimte is nodig voor die situaties waar een veehouderij stopt en een ander bedrijf de dierrechten/bedrijfsmiddelen overneemt. In dit geval heeft het bedrijf dat de rechten overneemt ontwikkelingsruimte nodig, maar omdat er geen sprake is van een netto groei in dieren wordt hier in principe geen ontwikkelingsruimte voor berekend. De apart berekende ‘stoppersruimte’ die is berekend in Monitor is opgenomen in de depositieruimte en voorziene ontwikkelingsbehoefte voor de landbouw. De stoppersruimte heeft geen gevolgen voor de totale depositie, omdat het niet gaat om ‘nieuwe’ depositie maar om depositie die als het ware van eigenaar wisselt.

Hoe is de ontwikkelingsruimte voor stoppers berekend?
De ontwikkelingsruimte voor stoppers is berekend door in 2020 en 2030 alle veehouderijen die geen hobbyboer zijn (bedrijfsemissies van meer dan 100 kg/jaar) en die tevens buiten 1 km van Natura2000 gebieden liggen, te laten krimpen met de helft van het percentage van het aantal landbouwbedrijven dat in de betreffende provincie stopt. De depositieruimte die dit oplevert is de stoppersruimte. De percentages per provincie zijn in juli 2014 aangeleverd door de provincies en aangegeven in onderstaande tabel.

Provincie

Percentage stoppers tot 2021

Drenthe

7,9%

Flevoland

8,3%

Friesland

7,3%

Gelderland

9,2%

Groningen

7,5%

Limburg

9,8%

Noord-Brabant

9,4%

Noord-Holland

9,3%

Overijssel

8,7%

Utrecht

8,3%

Zeeland

7,8%

Zuid-Holland

7,8%

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
394-1832
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie