Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

Bepalen effecten voermaatregelen

[no-lexicon]In het kort
Monitor houdt bij de berekening van de toekomstige emissies van stallen rekening met de effecten van voer- en managementmaatregelen. Dit effect wordt in rekening gebracht door middel van een correctiefactor. De factor wordt alleen toegepast op de emissies van melkkoeien (RAV code A1) en vrouwelijk jongvee (RAV code A3).

Hoe is de correctiefactor voor het effect van voerbeleid bepaald?
Om te komen tot deze correctiefactor zijn de volgende stappen doorlopen:

 • Er is berekend met welke factor de som van de emissies van melkkoeien (A1) en vrouwelijk jongvee (A3) moet worden vermenigvuldigd om een absolute reductie van 3 kton te behalen in 2020 en 2030. Dit gebeurt met de volgende formule:
  \[
  Correctiefactor=\frac{Som\ emissies-3\ kton}{Som\ emissies}
  \]
  Voor de emissies wordt hierbij uitgegaan van de emissies in het scenario met generieke Rijksbeleid PAS (maar zonder provinciaal beleid).
   
 • De correctiefactor wordt toegepast die op alle berekende emissies van melkkoeien (A1) en vrouwelijk jongvee (A3) in de scenario’s met generiek Rijksbeleid PAS zonder provinciaal beleid en generiek Rijksbeleid PAS met provinciaal beleid.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
396-2632
Voor
 • Monitor
Type
Methodiek
Versie