Bepalen dubbeltellingcorrectie HWN

Versie: 
10-01-2015

In het kort
Monitor berekent op hexagonen (rekenpunten) tot 5 km van het hoofdwegennet (HWN) de verfijnde depositiebijdrage van het HWN met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2). Voor hexagonen buiten 3 km van het HWN gaat Monitor uit van een depositiebijdrage van het HWN die berekend is conform de werkwijze voor niet-verfijnde sectoren (factsheet Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte niet-verfijnde sectoren). Hiertoe berekent Monitor per hexagoon zowel de niet-verfijnde depositiebijdrage van alle HWN wegen, als de niet-verfijnde depositiebijdrage van HWN wegen binnen 3 km. Het verschil is de niet-verfijnde depositiebijdrage op rekenpunten buiten 3 km van het HWN.

De niet-verfijnde bijdrage van HWN wegvakken binnen 3 km wordt beschouwd als de zogenoemde dubbeltellingcorrectie HWN. Deze correctie is gewenst om een dubbeltelling met de verfijnde depositiebijdrage, zoals berekend met SRM2, te voorkomen.

Hoe bepaalt Monitor de dubbeltellingcorrectie HWN?
Monitor berekent de dubbeltellingcorrectie voor het HWN met het rekenmodel OPS van het RIVM conform de methode voor de niet-verfijnde sectoren. Uitgangspunt vormen de bestanden met emissies van het verkeer op het HWN die door RIVM worden gebruikt voor de GCN/GDN kaarten. Deze emissies zijn beschikbaar per km-vak.

Per hexagoon selecteert Monitor eerst de kilometervakken binnen 3 km van het km vak waarbinnen het hexagoon ligt. Vervolgens berekent Monitor per hexagoon met OPS de depositiebijdrage op basis van de emissies in de geselecteerde km-vakken.
Onderstaande figuur illustreert dit. De donker gekleurde km-vakken zijn de km-vakken waarbinnen sprake is van emissies van het HWN verkeer. Voor hexagonen binnen het middelste (gele) km-vak zijn de emissies van alle km-vakken in dit figuur relevant voor het bepalen van de niet-verfijnde depositiebijdrage van HWN wegvakken binnen 3 km van het hexagoon.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
398-1836
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 10-01-2015