Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte OWN

In het kort
Voor het Onderliggend wegennet (OWN) is de depositiebijdrage en de groeibehoefte die is opgenomen in de depositieruimte opgebouwd uit twee delen:
- niet-verfijnde bijdrage op basis van RIVM emissies en emissieontwikkeling
- aanvullend berekende bijdrage van nieuwe NSL-wegen.

Hoe is de niet-verfijnde depositiebijdrage en groeibehoefte bepaald?
Bij de berekening van de niet-verfijnde depositiebijdrage in 2014 en de toekomstjaren en de groeibehoefte van het onderliggende wegennet is dezelfde aanpak gehanteerd als bij de niet-verfijnde sectoren. Dat betekent dat is uitgegaan van de emissies en schaalfactoren die RIVM hanteert bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Hoe is de aanvullende depositiebijdrage en groeibehoefte van nieuwe NSL wegen bepaald?
Voor de toekomstjaren (2020 en 2030) is de niet-verfijnde depositiebijdrage opgehoogd met de depositiebijdrage van alle nieuwe toekomstige wegtracés zoals opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze wegtracés zijn geselecteerd op basis van de NSL Monitoringstool 2014. In de Monitoringstool is gekeken welke SRM2-wegtracés van het OWN in 2020 nieuw zijn ten opzichte van het netwerk in 2012. Deze wegtracés zijn beschouwd als de ‘nieuwe NSL wegen’.

De depositiebijdragen van deze nieuwe wegtracés in 2020 en 2030 zijn bepaald door de concentratiebijdragen NOX en NH3 te berekenen met Standaardrekenmethode 2, en deze om te rekenen naar deposities op basis van depositiesnelheden die zijn vastgesteld met het rekenmodel OPS van het RIVM. Er is gerekend tot 5 km van de weg.

De depositiebijdrage van de nieuwe NSL wegen is, aanvullend op de berekende RIVM bijdragen, opgenomen in zowel de depositieruimte als de totale depositie, en komt ook terug als ontwikkelingsbehoefte voor het OWN (segment 1).

Aanvullend is in segment 1 ook de behoefte van de prioritaire wegprojecten van de provincies (anders dan nieuwe NSL wegen) opgenomen. Deze extra ontwikkelingsbehoefte is niet opgenomen in de depositieruimte en daarom geen onderdeel van de verfijning van het OWN in Monitor.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
399-1837
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie