Bepalen depositiebijdrage en groeibehoefte Hoofdwatersysteem (HWS): mobiele werktuigen en scheepvaart

Versie: 
10-01-2015

In het kort
De relevante emissiebronnen binnen de sector Hoofdwatersysteem omvatten mobiele werktuigen, die worden ingezet in projecten van Rijkswaterstaat en waterschappen om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast is sprake van vaartuigen die worden ingezet bij het opspuiten van zand (zandsuppleties). Door het Ministerie van IenM zijn bronbestanden aangeleverd met gegevens over de HWS projecten (locatie, emissies, bronkenmerken).

De depositiebijdrage ten gevolge van de HWS projecten is berekend met het RIVM-rekenmodel OPS op basis van de aangeleverde gegevens. De berekende bijdrage is vervolgens volledig als groeibehoefte opgenomen in de depositieruimte en totale depositie. Aan de behoeftekant komt de bijdrage terug als HWS behoefte voor segment 1 en GWR. De groeibehoefte voor HWS is alleen van toepassing voor 2020.

Hoe gaat Monitor om met de beperkte looptijd van HWS projecten?
De HWS projecten hebben veelal een looptijd van maximaal vijf jaar. Voor een project met een projectduur van maximaal vijf jaar berekent Monitor de gemiddelde jaarlijkse depositiebijdrage in de periode 2014-2020 door de totale depositiebijdrage van dit project in deze periode te delen door 6. De gemiddelde depositiebijdrage in de periode 2014-2020 is de depositiebijdrage die Monitor hanteert als depositiebijdrage in 2020.

Hoe beïnvloedt de groeibehoefte van de HWS projecten de totale depositie?
De HWS projecten hebben alleen effect op het deel ‘groei’ binnen de totale depositie. De berekende bijdrage van de HWS projecten is in mindering gebracht op de totale landelijke RIVM groei die voor de sectoren geldt voor het gebied buiten het Rijnmondgebied, via de ‘waterbedmethode’. Dit leidt tot een resterende landelijke groei die, indien groter dan nul, op de ‘gewone’ niet verfijnde wijze is verdeeld over Nederland (buiten Rijnmondgebied).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
402-1840
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie
  • 10-01-2015