Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

Bepalen depositiebijdrage buitenland

In het kort
De depositiebijdrage vanuit het buitenland wordt niet door AERIUS berekend, maar overgenomen uit de Grootschalige Depositiekaarten Nederland (GDN) van het RIVM. De GDN kaart geeft depositiewaarden op een resolutie van 1x1 km. AERIUS Monitor rekent per hectare (hexagonen). In AERIUS vindt daarom een verfijning plaats te vinden van de waarden op 1x1 km naar waarden per hexagoon. Voor deze verfijning gebruikt AERIUS een geostatistische inverse distance weighted (IDW) functie.

Hoe wordt de inverse distance weighted (IDW) functie toegepast?
De IDW functie hanteert als uitgangspunt dat waarden in de directe nabijheid van de te interpoleren locatie meer representatief zijn dan waarden op een grotere afstand. De waarde voor het middelpunt van een hexagoon wordt afgeleid van de waarden van de middelpunten van (maximaal) vier dichtstbijzijnde km vakken.

Er is gekozen voor een kwadratisch gewicht, omdat aangenomen wordt dat door het grote schaalverschil de representativiteit ook over korte afstanden snel afneemt.

De toegepaste IDW functie is:

\[
D_{(x)}=\frac{\sum_{i=1}^N{(x)}^{w_i}\bullet{}D_i}{\sum_{i=1}^N{(x)}^{w_i}}
\]

met:
D(x) = geïnterpoleerde depositiebijdrage buitenland op middelpunt van een hexagoon (mol/ha/jaar)
(x) = afstand tussen de middelpunten van het hexagoon en het km2 vak (m) waarbinnen het middelpunt ligt
wi = weegfactor (-). De toegepaste wegfactor is 2 (kwadratisch gewicht)
D= berekende depositiebijdrage op het middelpunt van een km vak (mol/ha/jaar)

Onderstaande afbeelding illustreert de toepassing van de IDW functie. De grote vlakken zijn de km vakken van de GDN kaart van het RIVM. De hexagonen met een oppervlak van 1 hectare zijn wit omlijnd.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
406-1844
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie