Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 07-11-2016

Bepalen depositie bijtelling

[no-lexicon]Er zijn verschillen tussen de gemeten concentraties en natte deposities van ammoniak  en de concentraties en deposities  die worden berekend met het rekenmodel OPS van het RIVM. Op basis van deze verschillen is een correctie op de depositie bepaald: de zogenoemde ‘bijtelling’. Het RIVM past deze bijtelling toe bij het opstellen van de GCN/GDN kaarten.

Monitor past deze bijtelling ook toe bij het bepalen van de totale deposities. Deze bijtelling is gelijk aan de bijtelling die RIVM toepast. Een uitgebreide toelichting op de bijtelling is opgenomen in het RIVM rapport over de GCN/GDN kaarten.[/no-lexicon]

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
408-1846
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie