Bepalen depositie bijtelling

Versie: 
07-11-2016

Er zijn verschillen tussen enerzijds de gemeten concentraties en deposities en anderzijds de concentraties en deposities die worden berekend met het rekenmodel OPS van het RIVM. Op basis van deze verschillen is een correctie op de depositie bepaald: de zogenoemde ‘bijtelling’.

Voor de NOX depositiebijdrage gaat Monitor uit van depositiewaarden voor de bijtelling die zijn aangeleverd door het RIVM en ook zijn gebruikt voor de GCN/GDN kaarten.

Voor de NH3 depositiebijdrage is de bijtelling bepaald door de rekenresultaten van Monitor (zonder bijtelling) te vergelijken met RIVM metingen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
408-3242
Voor
  • Monitor
Type
Methodiek
Versie