Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag

Versie: 
15-04-2014

In het kort
AERIUS berekent voor één of meer ingevoerde bronnen de depositiebijdrage op rekenpunten. Daarbij verdeelt AERIUS de berekening in een aantal rekenslagen met een constante rekentijd.
Om de rekentijd van een rekenslag constant te houden, is het aantal rekenpunten dat per rekenslag wordt meegenomen afhankelijk gemaakt van het aantal bronnen.
Per rekenslag maakt AERIUS de rekenresultaten zichtbaar en daarmee kan een gebruiker de voortgang van de berekeningen volgen. De opdeling in rekenslagen maakt het ook mogelijk om berekeningen van verschillende gebruikers parallel uit te voeren.

Hoeveel rekenpunten worden per rekenslag meegenomen?
Per rekenslag is het product van het aantal bronnen en het aantal rekenpunten een constante:

Nb ∙ Nh = c

met
Nb = Aantal bronnen
Nh = Aantal rekenpunten
C = Constante = 24000

Als er bijvoorbeeld 3 bronnen tegelijk worden doorgerekend, dan worden per rekenslag per bron maximaal 8000 rekenpunten meegenomen.

Factsheet

Factsheet
289-1425
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie
  • 15-04-2014