Automatisch plaatsen rekenpunten

Versie: 
15-04-2014

In het kort
AERIUS biedt de mogelijkheid voor berekening van de depositie op eigen rekenpunten in een natuurgebied. De gebruiker kan deze eigen rekenpunten zelf invoeren. Er kan ook worden gekozen voor het automatisch laten plaatsen van rekenpunten in een natuurgebied. AERIUS plaatst de punten dan zo dat de afstand tussen het rekenpunt en de emissiebron(nen) minimaal is.

Hoe worden in AERIUS automatisch rekenpunten geplaatst?
Bij het automatisch bepalen van rekenpunten plaatst AERIUS per natuurgebied een rekenpunt op de kortste afstand tussen de bron en het natuurgebied. Daarbij doorloopt AERIUS de volgende stappen:

  1. Bepalen brongebied
  2. Bepalen natuurgebieden binnen een aangegeven straal om het brongebied
  3. Bepalen van punt(en) binnen het natuurgebied op minimale afstand van het brongebied

a) Bepalen brongebied
Bij een enkele emissiebron valt het brongebied samen met het oppervlakte van deze bron. Bij meerdere bronnen bepaalt AERIUS het brongebied door middel van een convexhull. Een ‘elastiek’ rondom de verschillende bronnen vormt daarbij als het ware de grens van het brongebied.  

b) Bepalen natuurgebieden binnen straal om brongebied
Rondom het brongebied legt AERIUS een buffer met een straal die overeenkomt met de afstand die door de gebruiker in AERIUS is ingevoerd. Vervolgens bepaalt AERIUS welke natuurgebieden binnen deze buffer vallen.

c) Bepalen punt binnen natuurgebieden op minimale afstand van het brongebied
Voor de natuurgebieden binnen de buffer, bepaalt AERIUS het punt met de kortste afstand tot het brongebied.  

In bovenstaande voorbeeld ligt het natuurgebied en daarmee ook het rekenpunt buiten het brongebied. Het is ook denkbaar dat het brongebied en het natuurgebied een overlap kennen. Wanneer zich die situatie voordoet, plaatst AERIUS het rekenpunt ter hoogte van het zwaartepunt van het gebied waar sprake is van overlap.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
290-1426
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie
  • 15-04-2014