AERIUS Connect API of AERIUS Calculator

Versie: 
17-03-2017

In het kort

Rekenopdrachten met AERIUS Calculator kunnen worden uitgevoerd via de gebruikersomgveing (GUI) van Calculator, maar ook via de AERIUS Connect API. Via de AERIUS Connect API kunnen direct opdrachten (valideren, converteren, en rekenen) uitgevoerd worden op het rekenhart van AERIUS Calculator.

Ten opzicht van gebruik van de GUI biedt de AERIUS Connect API een aantal aanvullende functionaliteiten.

Toepassing Connect API vs Calculator
Hieronder eerst een schematisch overzicht van het toepassingsbereik van AERIUS Calculator vs de AERIUS Connect API. Daaronder volgt een nadere toelichting.

Calculator vs Connect Calculator Connect API
Grootschalige projecten < ong. 250 bronnen > ong. 250 bronnen
(Vergunningen) AERIUS PDF genereren Ja Ja
Gedefinieerd onderzoeksgebied Nee Ja
Rekenresultaat opgesplitst naar secor Ja Ja
Bepalen hoogste bijdrage van twee bronbestanden Nee Ja
IMAER validatie-service Nee Ja
IMAER conversie-service Nee Ja
GML’s combineren en als 1 set doorrekenen Nee Ja
ZIP in – ZIP uit (max. 1 bestand tbv comprimeren omvang) Nee, alleen ZIP in Ja
GML terugkrijgen uit AERIUS PDF Moeilijk Ja

Directe communicatie vanuit eigen IT-systeem met rekenhart AERIUS Calculator

Nee

Ja

 

 • Grootschalige projecten: de Connect API is geoptimaliseerd  voor het valideren, converteren en doorrekenen van grootschalige projecten en plannen die de ingestelde limieten van AERIUS Calculator te boven gaan. Denk aan initiatieven zoals de aanleg van snelwegen en bedrijventerreinen. Dit is mogelijk door het ontbreken van een userinterface.
 • (Vergunningen) AERIUS PDF. Vanaf de Connect API versie 2 is het mogelijk om een (Vergunning) AERIUS PDF te genereren in AERIUS Connect. 
 • Gedefinieerd onderzoeksgebied. In sommige gevallen is het wenselijk om een onderzoeksgebied te definiëren die de ruimtelijk scope van de berekeningen afbakenen. Zoals bij wegverkeer. Bij bronnen die betrekking hebben op wegen wordt de depositiebijdrage beoordeeld op relevante hexagonen in N2000 gebieden, wanneer deze hexagonen zich bevinden binnen een afstand van 3 kilometer vanaf de weg. Deze zogenoemde afstandsgrenswaarde van 3 kilometer volgt uit het titel 2.2 van het Besluit Natuurbescherming. De relevante hexagonen binnen 3 kilometer van de weg worden beschouwd als het ‘onderzoeksgebied’. Met AERIUS Connect is het mogelijk om bij wegen onderscheid te maken tussen:
  • bronnen die moeten worden meegenomen bij het bepalen van het onderzoeksgebied
  • bronnen die moeten worden meegenomen bij de berekening van de depositiebijdrage op de relevante hexagonen binnen het onderzoeksgebied.
 • Rekenresultaat opgesplitst naar secor. De rekenresultaten worden ook per sector in de GML opgenomen.
 • Bepalen hoogste bijdrage van twee bronbestanden. Op basis van meerdere invoer resultaatbestanden wordt een nieuw resultaat bestand gemaakt door van elke gevonden resultaat punt de hoogste waarde te nemen. Telt dus niet de resultaten op, maar bepaald hoogste waarde.
 • IMAER Validatie-service: Technische validatie van een IMAER GML. Dat gebeurt in principe ook als je een GML importeert  in AERIUS Calculator. Voordeel van de Connect API is dat je die zodanig kunt aansturen dat je meerdere GML’s kunt valideren.
 • IMAER Conversie-service: Oudere versies (vanaf 1.0) van IMAER GML’s worden omgezet naar de meest actuele IMAER versie. Dat gebeurt in principe ook als je een GML importeert  in AERIUS Calculator. Voordeel van de Connect API is dat je die zodanig kunt aansturen dat je meerdere GML’s kunt converteren.
 • GML’s combineren tot 1 set van bronnen in 1 keer doorrekenen: Meerdere GML’s kunnen als 1 set van bronnen in 1 keer doorgerekend worden. Als resultaat ontvang je vervolgens één GML met alle bronnen uit de verschillende invoer GML’s en de daarbij horende totale emissies van alle bronnen
 • Zip in is Zip uit. Dit biedt als grote voordeel dat de omvang van het dataverkeer aan de Client kant geminimaliseerd wordt. Dus m.n. handige bij een groot GML bestand. LET OP! Slechts 1 bestand uit de ZIP wordt gevalideerd en geconverteerd, NIET meerdere. Tenzij het een PDF is met 2 situaties.
 • GML terugkrijgen uit AERIUS PDF. Het converteren van een AERIUS PDF – via de conversie service- resulteert in een losse IMAER GML. Op die manier is het mogelijk om op eenvoudige wijze losse GML’s te genereren die zijn opgenomen in een AERIUS PDF. Die GML kan vervolgens weer bewerkt worden en opnieuw aangeboden worden.
 • Directe communicatie vanuit eigen client applicatie (bijv. eigen GIS) communiceren met het rekenhart van AERIUS Calculator. Resultaten van een AERIUS validatie, conversie, en berekening kunnen direct in het eigen IT-Systeem bekeken, geanalyseerd en gecombineerd worden met eigen databronnen. 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
638-3733
Voor
 • Connect
Type
Algemeen
Versie
 • 17-03-2017