Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

AERIUS Calculator in het kort

AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage van emissiebronnen die een gebruiker handmatig invoert of als bestand importeert. Het resultaat van de berekening geeft inzicht in de depositiebijdrage van de ingevoerde bronnen op vaste rekenpunten binnen Natura 2000 gebieden of op rekenpunten die de gebruiker zelf heeft gedefinieerd.

Vanaf de inwerkingtreding van de PAS is Calculator het voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de depositiebijdrage van projecten op Natura 2000 gebieden in het kader van toestemmingsverlening onder de Natuurbeschermingswet 1998. Dit is vastgelegd in de Regeling PAS. Het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2014 is beschreven in een apart rapport.

Calculator biedtde mogelijkheid om de rekenresultaten te exporteren als een document dat kan worden gebruikt als bijlage bij de vergunningaanvraag.

De factsheets geven een technisch inhoudelijke onderbouwing van de wijze waarop Calculator de depositiebijdrage berekent. Er zijn twee typen factsheets:

  • Methodiek factsheets met een beschrijving van de berekeningen en bewerkingen die AERIUS uitvoert op basis van de ingevoerde bronkenmerken.
  • Data factsheets met een beschrijving van de oorsprong en de karakteristieken van de gegevens in de AERIUS database die bij de berekeningen worden gebruikt.

De methodiek factsheets sluiten aan op de broncategorie├źn (sectoren) die Calculator onderscheidt. Voor elke broncategorie is een algemene factsheet opgesteld met een beschrijving van de wijze waarop Calculator voor deze categorie de depositiebijdrage berekent. In deze algemene factsheet zijn verwijzingen opgenomen naar achterliggende methodiek factsheets en data factsheets.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
576-2238
Voor
  • Calculator
Type
Methodiek
Versie