Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden

AERIUS Calculator 2020 laat een kaart met achtergronddeposities binnen de Natura 2000-gebieden zien. Deze achtergronddepositie is een berekening van de depositie vanuit de meest recente inzichten in emissies (2018) bij gemiddelde meteorologische omstandigheden en gekalibreerd op basis van vijf jaar aan metingen. Zo geeft de achtergrondkaart een actueel beeld van het depositieniveau zonder de fluctuaties door de weersomstandigheden.

De achtergronddepositie in Calculator is identiek aan de depositiekaart van het meest recente jaar in AERIUS Monitor (zie Factsheet Bepalen depositie Natura-2000 gebieden).

De achtergronddepositiekaart is gebruikt voor het bepalen van de hexagonen met een naderende overbelasting.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
736-4379
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Methodiek
Versie