Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS

Beschrijving gegevensset

AERIUS Calculator laat een kaart met achtergronddeposities binnen de Natura 2000-gebieden zien. Deze achtergronddepositie is een berekening van de depositie vanuit de meest recente inzichten in emissies bij gemiddelde meteorologische omstandigheden en gekalibreerd op basis van vijf jaar aan metingen. Zo geeft de achtergrondkaart een actueel beeld van het depositieniveau zonder de fluctuaties door de weersomstandigheden.

De achtergronddepositie in Calculator is identiek aan de depositiekaart van het meest recente jaar in AERIUS Monitor (zie Bepalen depositie Natura-2000 gebieden).

De achtergronddepositiekaart is gebruikt voor het bepalen van de hexagonen met een naderende overbelasting.

BronEigenaarSinds
Depositie Natura-2000 gebiedenAERIUS13 januari 2022

Velden databasetabel

Meest recente rekenjaar voor achtergronddepositie

Jaar
2019

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
736-4601
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie