Factsheets

133 factsheets
Titel AERIUS Product Laatst bewerkt
Bepalen gekarteerde oppervlakte Calculator, Monitor 13-07-2021
Bepalen percentage omgevingswaarde stikstofbelasting Monitor 13-07-2021
Landen buitenland Monitor 13-07-2021
Sectorgroep buitenland Monitor 13-07-2021
Open Data - Relevante habitatkartering Open data 13-07-2021
Open Data - Koppeltabel hexagonengrid en relevante-habitats Open data 13-07-2021
Berekening warmte-inhoud Calculator, Scenario, Connect 10-03-2021
IMAER - invoerverschillen t.o.v. Calculator Calculator, IMAER 15-10-2020
Oppervlaktebron omzetten naar deelbronnen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
IMAER - Sector Mobiele Werktuigen IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Plannen IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Verkeer en Vervoer IMAER 15-10-2020
IMAER - Sectoren Industrie, Energie, Wonen en werken, Spoor, Luchtvaart IMAER 15-10-2020
IMAER - Resultaten IMAER 15-10-2020
IMAER - Application Schema IMAER 15-10-2020
IMAER - Beschrijving Model IMAER 15-10-2020
IMAER - Domeintabellen IMAER 15-10-2020
IMAER - Rekenpunten IMAER 15-10-2020
IMAER - Valideren van een GML IMAER 15-10-2020
IMAER - Metadata IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Landbouw IMAER 15-10-2020
IMAER - Generieke Emissiebronnen IMAER 15-10-2020
IMAER - Sector Scheepvaart IMAER 15-10-2020
Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting Calculator, Monitor, Register 15-10-2020
AERIUS Register in het kort Register 15-10-2020
Soorten - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitatkartering Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - doelstellingen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Habitattypen - relaties Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Berekening verspreiding en deposities met OPS Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Habitattypen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - kenmerken Calculator, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - gebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Natura 2000 - deelgebieden Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Soorten - relatie leefgebied Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Grootschalige deposities GDN Calculator, Scenario 15-10-2020
Stalsystemen - additionele technieken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - stalbeschrijvingen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - reducerende systemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - huisvestingssystemen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - gerelateerd traditioneel huisvestingssysteem Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Stalsystemen - diercategorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - snelheidsprofielen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Bepalen depositie Natura-2000 gebieden Monitor 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen op korte afstand van het rekenpunt Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening ruimtelijke plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening zeeschepen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer – bepalen depositiesnelheden Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering kenmerken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering categorieën Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Emissieberekening wegverkeer - standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Open Data - Totale stikstofdepositie Open data 15-10-2020
Bepalen relevante hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 15-10-2020
Open Data - Hexagonengrid Open data 15-10-2020
Open data - Terreinruwheid en landgebruik Open data 15-10-2020
Open data - Vaarwegen Open data 15-10-2020
Open data - in het kort Open data 15-10-2020
Emissieberekening mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Importeren bestanden Calculator 15-10-2020
Open Data - Actuele depositieruimte Open data 15-10-2020
Mobiele werktuigen – eigen typering emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Industrie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Railverkeer Calculator 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Luchtverkeer Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Scheepvaart Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Mobiele werktuigen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Landbouw Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Energie Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Wonen en werken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Plannen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Mobiele werktuigen - stage klasse emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Zeescheepvaart - bronkenmerken Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Binnenvaart - vaarwegen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - categorieën euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Wegverkeer - emissiefactoren standaard Calculator, Scenario, Connect 15-10-2020
Monitor - Berekening van de gemiddelde depositie Monitor 20-04-2020
Bevoegd gezag Calculator, Scenario, Connect, Monitor 14-01-2020
Gebouwinvloed en pluimstijging Calculator, Scenario, Connect 14-01-2020
IMAER - in het kort IMAER 12-12-2019
Berekeningen langs SRM1 wegen Calculator, Scenario, Connect 31-10-2019
Gemeenten Calculator, Scenario 16-09-2019
Emissieberekening binnenvaartschepen Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Plaatsen Calculator, Scenario 16-09-2019
Provincies Calculator, Scenario, Monitor 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren stilliggend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Connect API of Calculator Calculator, Connect 16-09-2019
Toepassingsbereik Calculator Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Hexagonen Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Calculator in het kort Calculator 16-09-2019
Gebruik hexagonen in AERIUS Calculator, Scenario, Connect, Monitor 16-09-2019
Binnenvaart - emissiefactoren varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Binnenvaart - bronkenmerken varend Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Berekening depositiebijdrage bronnen sector Verkeer en vervoer Calculator, Scenario, Connect 16-09-2019
Ruimtelijke plannen - categorieën Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Ruimtelijke plannen - emissiefactoren Calculator, Scenario, Connect 05-07-2018
Verschil tussen vaste rekenpunten en eigen rekenpunten Calculator, Scenario, Connect 28-09-2017
Connect API - Handleiding Connect 01-09-2017
sectoren en sector_ID in GML Calculator, Connect, Scenario 01-09-2017
Zeescheepvaart - manoeuvreereigenschappen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening stallen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - aandeel ammoniakemissies vloer en mestkelder Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - reductiepercentages maatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Stalsystemen - voer- en managementmaatregelen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Emissieberekening wegverkeer - eigen specificatie Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Bronkenmerken sectoren GCN/GDN Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Terreinruwheid en landgebruik Calculator, Scenario, Connect 17-03-2017
Mobiele werktuigen - stage klasse categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - ophoogfactor sluizen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Binnenvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Zeescheepvaart - categorieën Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Wegverkeer - categorieën standaard Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Lijnbron omzetten naar puntbronnen Calculator, Connect, Scenario 17-03-2017
Bepalen stroomrichting in relatie tot vaarrichting binnenvaart Calculator, Connect, Scenario 01-02-2017
IMAER - GML definities IMAER 18-03-2016
Connect API - in het kort Connect 15-12-2015
IMAER - Introductie InformatieModel AERIUS IMAER 01-07-2015
IMAER - Termen, afkortingen en schema-presentatie IMAER 01-07-2015
Land en water Calculator, Scenario 01-07-2015
Luchtfoto Calculator, Scenario, Monitor 16-06-2015
Kilometergrid Calculator, Scenario 04-06-2014
Indicatoren berekende depositie Calculator 15-04-2014
Indicatoren berekende depositie: verschillen tussen varianten Calculator 15-04-2014
Toepassing ondergrens bij depositieberekening Calculator 15-04-2014
Bepalen aantal rekenpunten per rekenslag Calculator 15-04-2014
Automatisch plaatsen rekenpunten Calculator 15-04-2014
Geografische gridfuncties Calculator, Scenario, Connect 15-04-2014