Depositieruimte Register

Versie: 
17-03-2017

Kenmerken

Thema
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
AERIUS
GLP
onbekend
GTP
onbekend
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
03-12-2016

Beschrijving gegevensset

Register beoordeelt of voldoende depositieruimte beschikbaar is voor een project. Daartoe zijn Register waarden opgenomen voor de depositieruimte per relevant hexagoon in 2020. De depositieruimte per relevant hexagoon in Register is verdeeld over drie categorieën projecten (segmenten):

  • projecten met een meldingsplicht (grenswaardereservering) 
  • prioritaire projecten met een vergunningplicht (segment 1)
  • overige projecten met een vergunningplicht (segment 2). 

 

De waarden voor de depositieruimte in Register zijn gebaseerd op de rekenresultaten van AERIUS Monitor. Monitor toont de depositieruimte op relevante hexagonen waar tevens sprake is van een (mogelijke of naderende) overbelasting van stikstofdepositie. Om te komen tot de gegevensset van waarden voor de depositieruimte zoals opgenomen in Register, is een aantal bewerkingen uitgevoerd zoals beschreven in de factsheet Overgang van Monitor naar Register.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de onderstaande bron.

BronEigenaarSinds
AERIUS Monitor 2016AERIUS03 december 2016

Velden databasetabel

reserved_development_spaces

VeldTypeEenheidOmschrijving
receptor_idint4
segmentchar(4),PRIKEY
spacefloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
664-3745
Voor
  • Register
Type
Data
Versie