Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 15-10-2020

Berekening warmte-inhoud

In het kort
De warmte-inhoud van een emissiebron beïnvloedt de stijging van de emissies en is relevant voor de verspreidingsberekening. Een gebruiker kan in AERIUS een waarde voor de warmte-inhoud invoeren, maar kan deze ook berekenen. Voor een berekening van de warmte-inhoud zijn gegevens vereist over de temperatuur van de emissie en de uitstroomsnelheid.  

Hoe berekent AERIUS de warmte-inhoud?
De warmte-inhoud volgt uit de onderstaande formules:

\[
Q_m=\rho{}{*C}_p*V_0*\left(T-T_a\right)*{}{10}^{-6}
\]

\[
V_0=A*{}v
\]

met

Qm = Warmte-inhoud (MW)
p = Dichtheid van omgevingslucht (kg/m3) = 1,293 kg/m3 bij Ta
Cp = Specifieke warmte omgevingslucht (J/kg.K) = 237*4,19 J/kg.K
V0 = Volumedebiet (m3/s)
T = Temperatuur van de emissie (K)
Ta = Temperatuur van de omgevingslucht (K) = gemiddeld 285K
A = Uitstroom oppervlakte (m2)
v = Uitstroom snelheid (m/s)

Invullen van de bovenstaande constanten levert de volgende vergelijking op:
\[Q_m=1,28398779*A*v*\left(T-285\right)*{10}^{-3}\]
De gebruiker verkrijgt de warmte-inhoud door de vervolgende gegevens in te voeren:

  • de temperatuur van de emissie
  • de uitstroom oppervlakte
  • de uitstroom snelheid.

De toegepaste formule is conform het Nieuw Nationaal Model (zie de website van InfoMil).

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
284-3361
Voor
  • Calculator
  • Connect
  • Scenario
Type
Methodiek
Versie