Documenten

Overzicht wijzigingen  
Releasenotes 2022, Actualisatie rapport en ondersteunende documenten  
Releasenotes 2021, impactanalyse AERIUS 2021 en ondersteunende documenten  
Releasenotes, impactanalyse AERIUS 2020, notitie effect snelheidsverlaging op rijkswegen C2020 en aanpassingen sinds release AERIUS 2020  
Releasenotes AERIUS Register 2019A, Aanpassingen register sinds release Register2019A,   Verantwoordingsrapportage invoerberstanden snelheidsverlaging en notitie effect snelheidsverlaging op rijkswegen  
Releasenotes 2019A en overzicht wijzigingen sinds release  
Releasenotes AERIUS Calculator 2019  
Releasenotes 2016L en overzicht wijzigingen in AERIUS sinds 1 september 2017  
Artikelen en publicaties    
Documenten AERIUS gebruikersdag 21 april 2022 en gebruikerssessie 10 maart 2022  
Depositie per sector per hexagoon M2021 (geopackage)  
Opbouw van de stikstofdepositie per Natura-2000 gebied M2021 (Tabel)  
Depositie per Sectorgroep M2020  
notitie depositiebijdrage onder 0,05 mol/ha/jr (brief van 1 februari 2019)  
notitie depositietrends AERIUS Monitor met GDN kaarten (brief van 17 januari 2019)  
Ontwikkelingen in de stikstofdepositie (RIVM briefrapport)  
Aanvullende analyse van bijdragen onder de drempelwaarde in het PAS  
Aanvullende analyse Besluit emissiearme huisvesting en de Peel-gebieden ten behoeve van het PAS  
Aanvullende analyse en nadere toelichting onderbouwing stoppersruimte in het PAS  
Aanvullende analyse vrijstelling beweiden en bemesten onder PAS in de Peel-gebieden  
Ontwikkelen zonder zekerheden (interview in magazine iBestuur), april 2016  
De depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS (artikel in Tijdschrift Lucht), Juni 2015  
AERIUS praktijkklaar (interview in V-focus), Juni 2014  
AERIUS, rekeninstrument voor aanpak stikstofproblematiek (artikel tijdschrift Milieu) Februari 2014  
Van black box naar glazen huis. Datamanagement voor AERIUS, geo-applicatie voor stikstofbeleid (artikel in GIS Magazine), april/mei 2014  
Eindverslag AERIUS II pilots  
Relevante ruimtelijke schaal van droge depositiemodellering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof  
AERIUS Lucht (luchtkwaliteitsberekeningen)  
Validatie rekenhart AERIUS Lucht  
Actualisering en addenda srm 1 en srm 2  
Oplevernotitie AERIUS Lucht (2019)  
Oplevernotitie AERIUS Lucht (2020)  
Bijlage 2: overzicht nieuw bestandsformaat AERIUS Lucht  
Engelstalige documenten  
The Integrated Approach to Nitrogen in the Netherlands:
A preliminary review from a societal, scientific, juridical and practical
perspective
in Journal for Nature Conservation 35 (2017) 101–111
 
Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands  
Review interpretatie en implementatie (beleids)uitgangspunten in AERIUS Monitor 2014.2 (ECN)  
Nitrogen Deposition and the Nature Directive Impacts and Responses: Our Shared Experiences (rapport)  
Brochures  
AERIUS producten (routekaart, versie 2017)  
AERIUS Produkte (Deutsch)  
Programmatische Aanpak Stikstof (brochure)  
Programmatische Aanpak Stikstof voor bedrijven (brochure)  
AERIUS folder Nederlands  
AERIUS folder English version  
AERIUS logo's  
Illustraties  
Wegverkeer doorrekenen in AERIUS  
Indicatief depositiepatroon per sector (figuur)  
Stroomschema processen en statussen in AERIUS Register  
Stroomschema S1  
Stroomschema Meldingen in AERIUS Calculator en Register  
Toelichting op de wachtrijprocedure  
Hexagonentabel  
Rekenen met afstandsgrenswaarde in AERIUS (5 km)  
Films  
Animatiefilm 'AERIUS Van wens tot release'  
2 korte films over AERIUS en het PAS  
Kwaliteitszorg  
NEN3610 Conformiteitstoets IMAER  
SRM2 implementatie in AERIUS - vergelijking met NSL Rekentool  
PBLQ HEC Kwaliteitstoets en advisering AERIUS  
Kwaliteit ontwikkelproces AERIUS II.0 (briefrapport PBLQ HEC)  
Acceptatietestrapport AERIUS Calculator