Documenten

Overzicht wijzigingen
Releasenotes 2021, impactanalyse AERIUS 2021 en ondersteunende documenten
Releasenotes, impactanalyse AERIUS 2020, notitie effect snelheidsverlaging op rijkswegen C2020 en aanpassingen sinds release AERIUS 2020
Releasenotes AERIUS Register 2019A, Aanpassingen register sinds release Register2019A,   Verantwoordingsrapportage invoerberstanden snelheidsverlaging en notitie effect snelheidsverlaging op rijkswegen
Releasenotes 2019A en overzicht wijzigingen sinds release
Releasenotes AERIUS Calculator 2019
Releasenotes 2016L en overzicht wijzigingen in AERIUS sinds 1 september 2017
Artikelen en publicaties  
Documenten AERIUS gebruikersdag 21 april 2022 en gebruikerssessie 10 maart 2022
Depositie per sector per hexagoon M2021 (geopackage)
Opbouw van de stikstofdepositie per Natura-2000 gebied M2021 (Tabel)
Depositie per Sectorgroep M2020
notitie depositiebijdrage onder 0,05 mol/ha/jr (brief van 1 februari 2019)
notitie depositietrends AERIUS Monitor met GDN kaarten (brief van 17 januari 2019)
Ontwikkelingen in de stikstofdepositie (RIVM briefrapport)
Aanvullende analyse van bijdragen onder de drempelwaarde in het PAS
Aanvullende analyse Besluit emissiearme huisvesting en de Peel-gebieden ten behoeve van het PAS
Aanvullende analyse en nadere toelichting onderbouwing stoppersruimte in het PAS
Aanvullende analyse vrijstelling beweiden en bemesten onder PAS in de Peel-gebieden
Ontwikkelen zonder zekerheden (interview in magazine iBestuur), april 2016
De depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS (artikel in Tijdschrift Lucht), Juni 2015
AERIUS praktijkklaar (interview in V-focus), Juni 2014
AERIUS, rekeninstrument voor aanpak stikstofproblematiek (artikel tijdschrift Milieu) Februari 2014
Van black box naar glazen huis. Datamanagement voor AERIUS, geo-applicatie voor stikstofbeleid (artikel in GIS Magazine), april/mei 2014
Eindverslag AERIUS II pilots
Relevante ruimtelijke schaal van droge depositiemodellering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
AERIUS Lucht (luchtkwaliteitsberekeningen)
Validatie rekenhart AERIUS Lucht
Actualisering en addenda srm 1 en srm 2
Oplevernotitie AERIUS Lucht (2019)
Oplevernotitie AERIUS Lucht (2020)
Bijlage 2: overzicht nieuw bestandsformaat AERIUS Lucht
Engelstalige documenten
The Integrated Approach to Nitrogen in the Netherlands:
A preliminary review from a societal, scientific, juridical and practical
perspective
in Journal for Nature Conservation 35 (2017) 101–111
Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands
Review interpretatie en implementatie (beleids)uitgangspunten in AERIUS Monitor 2014.2 (ECN)
Nitrogen Deposition and the Nature Directive Impacts and Responses: Our Shared Experiences (rapport)
Brochures
AERIUS producten (routekaart, versie 2017)
AERIUS Produkte (Deutsch)
Programmatische Aanpak Stikstof (brochure)
Programmatische Aanpak Stikstof voor bedrijven (brochure)
AERIUS folder Nederlands
AERIUS folder English version
AERIUS logo's
Illustraties
Wegverkeer doorrekenen in AERIUS
Indicatief depositiepatroon per sector (figuur)
Stroomschema processen en statussen in AERIUS Register
Stroomschema S1
Stroomschema Meldingen in AERIUS Calculator en Register
Toelichting op de wachtrijprocedure
Hexagonentabel
Rekenen met afstandsgrenswaarde in AERIUS (5 km)
Films
Animatiefilm 'AERIUS Van wens tot release'
2 korte films over AERIUS en het PAS
Kwaliteitszorg
NEN3610 Conformiteitstoets IMAER
SRM2 implementatie in AERIUS - vergelijking met NSL Rekentool
PBLQ HEC Kwaliteitstoets en advisering AERIUS
Kwaliteit ontwikkelproces AERIUS II.0 (briefrapport PBLQ HEC)
Acceptatietestrapport AERIUS Calculator