Documenten

Overzicht wijzigingen
Releasenotes 2016L en overzicht wijzigigingen in AERIUS sinds 1 september 2017
Artikelen

Ontwikkelen zonder zekerheden (interview in magazine iBestuur), april 2016

DeĀ depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS (artikel in Tijdschrift Lucht), Juni 2015
AERIUS praktijkklaar (interview in V-focus), Juni 2014
AERIUS, rekeninstrument voor aanpak stikstofproblematiek (artikel tijdschrift Milieu) Februari 2014
Van black box naar glazen huis. Datamanagement voor AERIUS, geo-applicatie voor stikstofbeleid (artikel in GIS Magazine), april/mei 2014
Kwaliteitszorg
NEN3610 Conformiteitstoets IMAER
SRM2 implementatie in AERIUS - vergelijking met NSL Rekentool
PBLQ HEC Kwaliteitstoets en advisering AERIUS
Kwaliteit ontwikkelproces AERIUS II.0 (briefrapport PBLQ HEC)
Acceptatietestrapport AERIUS Calculator
Engelstalige documenten
The Integrated Approach to Nitrogen in the Netherlands:
A preliminary review from a societal, scientific, juridical and practical
perspective
in Journal for Nature Conservation 35 (2017) 101ā€“111
Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands
Review interpretatie en implementatie (beleids)uitgangspunten in AERIUS Monitor 2014.2 (ECN)
Nitrogen Deposition and the Nature Directive Impacts and Responses: Our Shared Experiences (rapport)
Publicaties AERIUS
Eindverslag AERIUS II pilots
Relevante ruimtelijke schaal van droge depositiemodellering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
Indicatief depositiepatroon per sector (figuur)
AERIUS producten (routekaart, versie 2017)
Programmatische Aanpak Stikstof (brochure)
Programmatische Aanpak Stikstof voor bedrijven (brochure)
AERIUS folder Nederlands
AERIUS folder English version
AERIUS logo's
Films
Animatiefilm 'AERIUS Van wens tot release'
2 korte films over AERIUS en het PAS