Depositieberekening
Nederlands

Exporteren

Depositieberekening > Exporteren
Nederlands
Stap 1

1. Exporteren

699_depositieberekening-exporteren-stap_1

Exporteer uw resultaten voor later gebruik. Ook vóórdat u uw invoer in AERIUS Calculator heeft doorgerekend kunt u deze direct  exporteren. De export ontvangt u per e-mail en in een download optie in het berichtencentrum. 

  1. Ga naar 'Exporteer' onder in de menubalk. 
  2. Selecteer één van de twee mogelijkheden en vul uw e-mailadres in:
    • AERIUS projectbestand (GML): bestand met alle bronnen en rekenpunten
    • AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten (bronnen, rekenpunten en resultaten): AERIUS Projectbestand inclusief resultaten
    • Bijlage AERIUS berekening –  (PDF): deze bijlage kan worden toegevoegd bij een vergunningsaanvraag of voor eigen gebruik worden toegepast.
  3. Klik op 'Exporteer' en het bestand wordt naar u verzonden.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Depositieberekening > Exporteren
Nederlands
Stap 2

2. Export ophalen

De export kunt op twee manieren ophalen; uit de toegezonden e-mail of via de link in het berichtencentrum. 

Het berichtencentrum geeft de status van de export weer. Wanneer het is gestart en zodra het is voltooid. 

  1. Met de e-mail kunt u het GML-bestand ophalen. Let op: U kunt de export tot 3 dagen na de berekening ophalen.

Tip: sla het exportbestand op uw computer op om deze te bewaren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.