Depositieberekening
Nederlands

Berekening en resultaten

Nederlands
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap 1

1. Berekening bezig

De Calculator berekent momenteel deposities. De voortgang kunt u volgen in de grafiek, op de kaart en in het berichtencentrum.

N.B. Heeft u gewenste rekeninstellingen geselecteerd? Bekijk rekenconfiguratie.

 1. De grafiek zet de hoogste depositie uit tegen de afstand rondom de bron. De balkjes tonen de voortgang van de berekening.
 2. Vindt u de resultaten voldoende? Stop de berekening met de knop onderaan. 
 3. Het berichtencentrum maakt melding over de voortgang van uw berekening. De start en voltooiing krijgen een aparte vermelding. Eventuele foutmeldingen kunt u hier lezen. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet geografische gridfuncties en deposities met OPS geeft achtergrond over de depositieberekening.  

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap 2

2. Berekening gereed (tabel)

1280_depositieberekening-berekenen-stap_3

Uw berekening is voltooid. Bekijk de resultaten met tabel of grafiek (stap 3).

Tip: toelichting over de markers (paars en roze bolletjes) op de kaart vindt u in de legenda van de kaartlaag rekenmarkers.

 1. Per natuurgebied kunt u deposities op habitatniveau bekijken, afhankelijk van de door u gekozen weergave (zie onder C). 
 2. Kies uw selectieweergave met het uitklapmenu;
   1) maximum is de hoogste depositie in één van de hexagonen (piekwaarde) binnen dit habitat in mol per hectare per jaar,
   2) gemiddeld is de totale depositie van het habitat gedeeld door het aantal hexagonen in mol per hectare per jaar en
   3) percentage KDW is de maximale depositie gedeeld door de KDW van dit type habitat. Tip: bekijk de factsheets indicatoren berekende depositie
 3. Resultaten beter zichtbaar maken? Bij kaartlagen kunt u onder meer volgorde en transparantie wijzigen of kaarten aan- en uitzetten. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet indicatoren berekende depositie geeft uitleg over de verschillende vormen van depositieresultaten.  

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap 3

3. Resultaten in grafiek

763_depositieberekening-berekenen-stap_2

Bekijk de resultaten in de grafiek.

 1. De Calculator geeft aan wat de hoogste depositie (NOx en NH3) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen) is.
 2. Het berichtencentrum geeft een melding van datum en tijd van voltooiing.
 3. Resulaten bewaren? Ga naar Exporteren.

N.B. Zijn de resultaten van uw berekening anders dan u had verwacht? Ga terug naar emissiebronnen, rekenpunten of rekenvoorkeuren, controleer en wijzig de gegevens en maak een nieuwe berekening.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.