Depositieberekening
Nederlands

Berekening en resultaten

Depositieberekening > Berekening en resultaten
Nederlands
Stap 1

1. Berekening bezig

De Calculator berekent momenteel deposities. De voortgang kunt u volgen in de grafiek, op de kaart en in het berichtencentrum.

N.B. Heeft u gewenste rekeninstellingen geselecteerd? Bekijk rekenconfiguratie.

 1. De grafiek zet de hoogste depositie uit tegen de afstand rondom de bron. De balkjes tonen de voortgang van de berekening.
 2. Vindt u de resultaten voldoende? Stop de berekening met de knop onderaan. 
 3. Het berichtencentrum maakt melding over de voortgang van uw berekening. De start en voltooiing krijgen een aparte vermelding. Eventuele foutmeldingen kunt u hier lezen. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet geografische gridfuncties en deposities met OPS geeft achtergrond over de depositieberekening.  

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Depositieberekening > Berekening en resultaten
Nederlands
Stap 2

2. Berekening gereed (tabel)

1280_depositieberekening-berekenen-stap_3

Uw berekening is voltooid. Bekijk de resultaten met tabel of grafiek (stap 3).

Tip: toelichting over de markers (paars en roze bolletjes) op de kaart vindt u in de legenda van de kaartlaag rekenmarkers.

 1. Per natuurgebied kunt u deposities op habitatniveau bekijken, afhankelijk van de door u gekozen weergave (zie onder C). 
 2. Kies uw selectieweergave met het uitklapmenu;
  1) maximum is de hoogste depositie in één van de relevante hexagonen (piekwaarde) binnen dit habitat in mol per hectare per jaar (bij een verschilberekening heet dit tabblad maximum toename),
   2) maximum (bijna) overbelast is de hoogste depositie in één van de (bijna) overbelaste hexagonen (piekwaarde) binnen dit habitat in mol per hectare per jaar ( (bij een verschilberekening heet dit tabblad maximum toename (bijna) overbelast),
   3) gemiddeld is de totale depositie van het habitat gedeeld door het aantal hexagonen in mol per hectare per jaar en
   4) percentage KDW is de maximale depositie gedeeld door de KDW van dit type habitat. Tip: bekijk de factsheets indicatoren berekende depositie.
   5) toetsing ruimte woningbouw / MIRT toont in de tabel of er op het moment van rekenen genoeg ruimte is bij de maatregel woningbouw / MIRT (zie ook stap 4)
 3. Resultaten beter zichtbaar maken? Bij kaartlagen kunt u onder meer volgorde en transparantie wijzigen of kaarten aan- en uitzetten. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet indicatoren berekende depositie geeft uitleg over de bepaling van de verschillende vormen van depositieresultaten.   Factsheet bepalen relevante hexagonen legt uit wanneer een  hexagonen relevant is en de factsheet onderscheid hexagonen met en zonder naderende overbelasting geeft uitleg over naderende overbelasting.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Depositieberekening > Berekening en resultaten
Nederlands
Stap 3

3. Resultaten in grafiek

763_depositieberekening-berekenen-stap_2

Bekijk de resultaten in de grafiek.

 1. De Calculator geeft aan wat de hoogste depositie (NOx en NH3) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen) is.
 2. Het berichtencentrum geeft een melding van datum en tijd van voltooiing.
 3. Resulaten bewaren? Ga naar Exporteren.

N.B. Zijn de resultaten van uw berekening anders dan u had verwacht? Ga terug naar emissiebronnen, rekenpunten of rekenvoorkeuren, controleer en wijzig de gegevens en maak een nieuwe berekening.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Depositieberekening > Berekening en resultaten
Nederlands
Stap 4

4. Tabel en kaartlaag ruimte woningbouw / MIRT

4338_tabel-en-kaartlaag-woningbouw-mirt-stap_4

De tabel in het tabblad resultaten van Calculator geeft het resultaat van een indicatieve toetsing van uw initiatief aan de ruimte tbv woningbouw / MIRT in Register. Deze depositieruimte woningbouw / MIRT is ontstaan door de landelijke snelheidsmaatregel van de Nederlandse overheid. De beschikbare ruimte op hexagonen voor de indicatieve toetsing wordt elke nacht gesynchroniseerd. De toetsing is op (naderend) overbelaste hexagonen.

U kunt  de resultaten met de volgende stappen bekijken.

 1. Selecteer de tabel ruimte  woningbouw / MIRT. De Natura2000-gebieden waar uw initiatief niet past binnen de beschikbare ruimte staan bovenaan in de tabel. Dit is aangegeven met de rode cirkel met een wit kruis. Als er ruimte beschikbaar is te tijde van de berekening is dit aangegeven met een zwarte cirkel.
 2. Klik op een natuurgebied. U ziet op hoeveel (naderend) overbelaste hexagonen de ruimte er wel en niet is voor uw initiatief .
 3. Klik in de tabel op het aantal (naderend) overbelaste hexagonen met te weinig ruimte. U ziet in de kaart om welke hexagonen het gaat (u kunt ook de hexagonen met ruimte selecteren).
 4. Resultaten beter zichtbaar maken? Bij kaartlagen kunt u onder meer volgorde en transparantie wijzigen of kaarten aan- en uitzetten. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. De factsheet onderscheid hexagonen met en zonder naderende overbelasting geeft uitleg over naderende overbelasting.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.