Sectoren
Nederlands

Landbouw

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 1

1. Invoer landbouwbronnen

Voor landbouw kunt u een keuze maken uit meerdere subsectoren.

 1. Maak een keuze voor de specifieke sector. Kiest u voor mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw? Voer dan op de gebruikelijke wijze de kenmerken en emissies in.
 2. Kiest u voor stalemissies? Dan berekent AERIUS de emissies op basis van dieren en aantallen. Ga naar stap 2 voor meer informatie. NB. Ook voor deze categorie moet u de juiste kenmerken invoeren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 2

2. Dieren en aantallen

De Calculator berekent stalemissies voor dieren en aantallen met behulp van de RAV-code (stalsysteem met diersoort)

 1. Vul de RAV-code voor het stalsysteem in. Zodra u begint met het typen van de RAV-code, toont AERIUS een dropdown menu met de mogelijke opties. Wilt u direct een keuze maken uit de dropdown lijst? Typ dan een spatie.  
  RAV-code onbekend? Vul een omschrijving in van een dier of zijn leeftijd. De Calculator geeft een selectie van RAV-codes waarin uw zoekterm voorkomt. Selecteer de gewenste RAV-code. (Heeft u geen toepasselijke RAV-code gevonden? Ga dan naar stap 6).
 2. Vul de BWL-code voor de stalbeschrijving in. Indien er voor de RAV-code slechts één bijbehorende BWL-code is, selecteert de Calculator deze automatisch. Bij meerdere BWL-codes typt u eerst een spatie. Vervolgens kunt u de juiste optie uit het dropdown menu selecteren.
 3. Vul het aantal dierplaatsen in.

Meer informatie over het toevoegen van een additioneel stalsysteem of een emissiereducerende maatregel.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Of ga direct naar factsheet emissieberekening stallen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 3

3. Additioneel stalsysteem

2001_landbouw_stap_3

Voeg een additioneel stalsysteem toe wanneer u een systeem voor mestbewerking of -opslag toepast dat zorgt voor een extra ammoniakemissie, bijv. een mestdroger. NB. Additionele stalsystemen zijn alleen van toepassing op de diercategorie kippen.

 1. Voer de eerste letter in van de code voor het additionele systeem. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). U kunt ook binnen met het invoeren van de naam van het systeem.
 2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 
 3. Voer het aantal dieren in waarop de maatregel van toepassing is.

Ga naar de volgende stap voor uitleg over het toevoegen van een emissiereducerende maatregel.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 4

4. Emissiereducerende maatregel

2011_landbouw_stap_4

Een emissiereducerende maatregel is een toepassing op de stal die zorgt voor een vermindering van de ammoniakemissie, bijvoorbeeld een luchtwasser.

 1. Voer de eerste letter in van de code voor het additionele systeem of emissiereducerende maatregel of vul (een deel van) de naam in. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). 
 2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 5

5. Voer- en managementmaatregelen

2362_voer-_en_managmentmaatregelen

Voer- en managmentmaatregelen kunnen invloed hebben op de stikstofdepositie. De toegepaste maatregelen kunt u specificeren op dezelfde manier als additionele stalsystemen en emissiereducerende maatregelen.

 1. Voer de eerste letter in van de code voor de voer- en managementmaatregel of vul (een deel van) de naam in. Een keuzemenu verschijnt met het overzicht van de mogelijke stalsystemen. Deze eerste letter is gelijk aan de eerste letter van de RAV-code (letter voor de diersoort). 
 2. Wanneer een combinatie niet toegestaan is binnen de RAV-systematiek, zijn de letters oranje gekleurd. AERIUS geeft d.m.v. een oranje ster een waarschuwing wanneer een degelijke combinatie geselecteerd wordt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

 

Sectoren > Landbouw
Nederlands
Stap 6

6. Eigen specificatie stalsysteem

Maak gebruik van de optie Eigen Specificatie, als er geen toepasselijke RAV-code beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een innovatieve stal. Een eigen stalsysteem maakt u als volgt: 

 1. Selecteer de knop Eigen specificatie.
 2. Geef zelf een omschrijving van uw stalsysteem. 
 3. Vul een emissiefactor per diersoort in en het aantal dieren in de stal in. 
 4. Alle gegevens ingevuld (controleer ook de kenmerken)? Druk op de knop 'Bewaar' voor een overzicht van alle bronnen. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.