De Vergelijker
Nederlands

Varianten maken

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 1

1. Variant starten

682_vergelijker-varianten-stap_1

Met een variant kunt u twee situaties vergelijken; bijvoorbeeld een gewijzigde situatie ten opzichte van uw huidige situatie. Dit kan relevant zijn voor een vergunningaanvraag van onder meer een bedrijfsuitbreiding.

 1.  U begint een variant bij het tweede tabblad 'Maak variant', nadat situatie 1 gereed is. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 2

2. Nieuwe situatie

683_vergelijker-varianten-stap_2

De nieuwe situatie, Situatie 2, is momenteel nog een exacte kopie van Situatie 1. U kunt Situatie 2 nu wijzigen.

 1. Selecteer eerst de bron(nen) die u wilt wijzigen. Met het 'potlood' wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde bron(nen), zodat de nieuwe situatie ontstaat. Uiteraard kunt u hier ook bronnen verwijderen, kopieren, importeren of nieuw aanmaken. Zie stap 3.
 2. Eigen naamgeving? Klik op één van de tabbladen en wijzig de naam van Situatie 1 en/of Situatie 2

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 3

3. Gegevens aanpassen

684_vergelijker-varianten-stap_3

Wijzig de brongegevens voor Situatie 2. De Calculator heeft de gegevens van Situatie 1 overgenomen; naam, sector, kenmerken en emissies. 

 1. Geef de bronnen van de nieuwe situatie een duidelijk herkenbare naam. Een goed onderscheid tussen de bronnen van de verschillende situaties is aan te bevelen, bijvoorbeeld voor de bronnen van Situatie 2 kunt u 'nieuw', '2' of een toekomstig jaartal aan de bronnaam toevoegen. 
 2. Kenmerken wijzigen? Klap het menu open en wijzig de kenmerken voor de nieuwe situatie.
 3. Emissies wijzigen? Vul de emissiegegevens in voor de nieuwe situatie.
 4. Locatie wijzigen? Het 'potlood' brengt u naar 'Emissiebron plaatsen'. 
 5. Alles goed ingevuld? Met 'Bewaar' slaat u de gegevens van de betreffende situatie op en komt u weer in het emissiebronnen overzicht terug. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 4

4. Emissies vergelijken

Tabblad Vergelijking toont emissieverschillen van Situatie 2 minus Situatie 1.

 1. Ga naar tabblad Vergelijking. 
 2. Situatie 1 en 2 krijgen nu een eigen kenmerk op zowel tabblad als kaart; Situatie 1 krijgt een doorgetrokken streep en Situatie 2 krijgt een stippellijn. In dit voorbeeld liggen beide situaties op dezelfde locatie (duidelijk te zien op de kaart). 
 3. Met een klik op de pijltjesknop kunt u de tabbladen omwisselen. De Calculator vermindert altijd de waarden van tabblad 2 minus tabblad 1, waardoor de uitkomsten dan tegengesteld zijn aan vóór de omwisseling.
 4. Gegevens van beide varianten gereed? Met 'Bereken' start de Calculator met berekenen van depositieverschillen. N.B. Hebben de varianten een goed onderscheidende naam?

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de toelichting over berekenen of naar de overzichtspagina van de handleiding.

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 5

5. Deposities vergelijken

687_vergelijker-varianten-stap_5

De Calculator heeft depositieverschillen van twee varianten berekend. Bekijk de resultaten in grafiekvorm (A) of op de kaart (C). Daarnaast kunt u de resultaten raadplegen in tabelvorm (voor situatie 1, situatie 2 of de vergelijking).

 1. In de grafieken ziet u per situatie de hoeveelheid depositie uitgezet tegen de afstand rondom de bron.
 2. Resultaten bewaren? Ga naar 'Exporteer'.
 3. Op de kaart ziet u verschildeposities per hexagoon, toe- of afname van situatie 2 minus situatie 1.

NB. De hoogste depositie van situatie 2 minus die van situatie 1 leidt in veel gevallen niet tot hetzelfde getal als bij de verschilberekening. Dat komt omdat deze depositiewaarden dan in andere hexagonen liggen. Meer uitleg over depositieverschillen tussen varianten viindt u in de Factsheet indicatoren berekende depositie.

Nieuwe vergelijking maken of uw vergelijking aanpassen? Ga naar emissiebronnen in het hoofdmenu van de Calculator. Of wijzig uw rekenpunten of rekenvoorkeuren

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

De Vergelijker > Varianten maken
Nederlands
Stap 6

6. Toelichting verschilberekening

2363_vergelijker_stap6

De verschilberekening zoals weergegeven in de vergelijking (A) is meestal anders dan de hoogste depositie van situatie 2 (B) minus die van situatie 1 (C). In dat geval liggen deze depositiewaarden in andere hexagonen.

Meer uitleg over depositieverschillen tussen varianten viindt u in de Factsheet indicatoren berekende depositie.

Nieuwe vergelijking maken of uw vergelijking aanpassen? Ga naar emissiebronnen in het hoofdmenu van de Calculator. Of wijzig uw rekenpunten of rekenvoorkeuren

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.