Nederlands
Algemeen > Handmatige invoer
Stap 1

1. Bron plaatsen

Met dit menu kunt u zelf bronnen invoeren.

Ga hier naar specifieke uitleg over lijnbron of vlakbron

  1. Kies één van de drie knoppen, punt (default), lijn of vlak om een bron te maken en teken deze in op de kaart (zie onder C). Een puntbron geeft een emissie vanuit één centraal punt weer, dit geldt voor de meeste bedrijven. Een lijnbron staat voor een constante emissie over een bepaalde lengte, zoals bij een weg of kanaal. Een vlakbron geeft een constante emissie over een gebied weer, zoals bij grondgebruik.
  2. Vul direct x- en y-coördinaten in om een puntbron te maken. 
  3. Of teken met de muis uw bron op de kaart, nadat u één bronsoort heeft geactiveerd (zie A). Met de knoppen in de linkerbovenhoek op de kaart kunt u inzoomen en uw locatie exact bepalen. Indien u een locatie heeft getekend, verschijnen automatisch de x- en y-coördinaten in het scherm. N.B. Locatie onjuist? Teken direct een nieuwe locatie.
  4. Locatie bron juist gemarkeerd? Met 'Volgende stap' zet u de locatie vast en kunt u brongegevens invullen. N.B. 'Volgende stap' is 'Bewaar' als u vanuit het editmenu werkt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Algemeen > 1. Bron plaatsen
Stap 2

1.1 Lijnbron tekenen

Gebruik een lijnbron voor diverse soorten vervoersbewegingen (bv. railverkeer, luchtverkeer, wegverkeer en scheepvaart) met een constante emissie over een bepaalde lengte. 

  1. Selecteer de knop 'lijnbron' met de muis (bekijk bron plaatsen voor meer uitleg). 
  2. Plaats een beginpunt van de lijn met één linkermuisklik op de kaart. Het eindpunt legt u vast met een dubbele muisklik. De lengte van de lijnbron is te zien bij "Emissiebron plaatsen" of in de kaart. De maximale lengte van een lijnbron is 5 km. De lijn kan wel uit verschillende delen bestaan en hoeft dus niet recht te zijn. N.B. Locatie onjuist? Voor het wijzigen van een lijn- of vlakbron moet u eerst de oorspronkelijke bron met een dubbelklik afgerond hebben. Vervolgens kunt u de bron wijzigen door het ‘potloodje’ te selecteren en de verschenen oranje bolletjes (op de kaart) op te pakken en te verplaatsen. De oude contouren krijgen een lichtere tint.
  3. Heeft u de locatie van de bron juist gemarkeerd? Bij de volgende stap zet u de locatie vast en kunt u brongegevens invullen.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet over lijnbron.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Algemeen > 1. Bron plaatsen
Stap 3

1.2 Vlakbron tekenen

Gebruik een vlakbron voor bronnen met emissies verspreid over een gebied; bijvoorbeeld bij de winning van oppervlaktedelfstoffen zoals zand of grind, waarbij mobiele werktuigen (graafmachines) worden ingezet in een afgebakend gebied. 

  1. Selecteer de knop 'vlakbron' met de muis (bekijk bron plaatsen voor meer uitleg). 
  2. Plaats een beginpunt van het oppervlak met één linkermuisklik op de kaart. Plaats daarna de andere punten van het vlak (willekeurig aantal) en leg vervolgens de contouren vast met een dubbele muisklik. Het maximale oppervlak is 200 hectare. N.B. Locatie onjuist? Voor het wijzigen van een lijn- of vlakbron moet u eerst de oorspronkelijke bron met een dubbelklik afgerond hebben. Vervolgens kunt u de bron wijzigen door het ‘potloodje’ te selecteren en de verschenen oranje bolletjes (op de kaart) op te pakken en te verplaatsen. De oude contouren krijgen een lichtere tint.
  3. Heeft u de locatie van de bron juist gemarkeerd? Bij de volgende stap zet u de locatie vast en kunt u vervolgens brongegevens invullen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.