Gebruik scenario
Nederlands

Toepassing scenario

Gebruik scenario > Toepassing scenario
Nederlands
Stap 1

Toepassing scenario

3079_basisfuncties-toepassing-scenario-stap_1

Met AERIUS Scenario kan een gebruiker de stikstofeffecten vergelijken van verschillende varianten van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, structuurvisies of Natura 2000-beheerplannen. AERIUS Scenario rekent net als AERIUS Calculator. Tevens kunnen bewerkingen, zoals converteren, valideren en verschil berekeningen, op GML's worden uitgevoerd.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.