Variant tonen
Nederlands

Resultaten

Variant tonen > Resultaten
Nederlands
Stap 1

Berekening aflezen

3077_basisfuncties-resultaten-scenario-stap_1

Wanneer het bestand een berekening importeert berekent Scenario de deposities.

De restulaten van de berekeningen kunt u lezen als grafiek (A), tabel (B) of als filter op de kaart (C).

  1. De grafiek zet de hoogste depositie uit tegen de afstand rondom de bron. De balkjes tonen de voortgang van de berekening.
  2. In de tabel ziet u per natuurgebied deposities op habitatniveau.
  3. Op de kaart staan de depositiewaarden ruimtelijk weergegeven. In scenario staan enkel de resultaten op de kaart, niet de bronnen.
  4. Het berichtencentrum maakt melding over de voortgang van uw berekening. De start en voltooiing krijgen een aparte vermelding. Eventuele foutmeldingen kunt u hier lezen. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Variant tonen > Resultaten
Nederlands
Stap 2

Resultaten in de tabel

3033_basisfuncties-resultaattabel-scenario-stap_2

Wanneer u de gegevens in tabelvorm weergeeft kunt u de resultaten selecteren met het uitklapmenu (A);

  • Gesommeerd: de totale depositie van het habitatgebied in mol per jaar,
  • Maximum: de hoogste depositie in één van de hexagonen (piekwaarde) binnen dit habitat in mol per hectare per jaar,
  • Gemiddeld: de totale depositie van het habitat gedeeld door het aantal hexagonen in mol per hectare per jaar en
  • Percentage KDW: de maximale depositie gedeeld door de KDW van dit type habitat. Tip: bekijk de factsheets indicatoren berekende depositie

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Variant tonen > Resultaten
Nederlands
Stap 3

Resultaten in de grafiek

Scenario geeft in de grafiek weer aan wat de hoogste depositie (NOx en NH3) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen) is.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.