Nederlands
Status van een aanvraag

Statussen van een aanvraag

In AERIUS Register kan een vergunningaanvraag verschillende statussen hebben. Het gaat hierbij om de volgende mogelijkheden:

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Status van een aanvraag

In behandeling

Na de wachttijd van 4 weken gaat de aanvraag automatisch over van 'in de wachtrij' naar 'in behandeling'. De status “In behandeling (wel OR)” betekent dat de benodigde ontwikkelingsruimte volledig beschikbaar is rekening houdend met alle aanvragen die in behandeling zijn met een eerdere datum postkamer. De ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd voor deze aanvraag. 

Het kan ook zijn dat de benodigde ontwikkelingsruimte voor de betreffende aanvraag niet volledig beschikbaar is. Dan krijgt de aanvraag de status “In behandeling (geen OR)”. Het kan zijn dat er in de loop van tijd nog ruimte beschikbaar komt (b.v. als een eerdere aanvraag op datum postkamer met de status ‘in behandeling – geen OR’ uit Register wordt verwijderd). Wanneer inderdaad alsnog ruimte voldoende beschikbaar komt, verandert op de eerstvolgende dag de status van “In behandeling (geen OR)” naar “In behandeling (wel OR)”.

Vanaf AERIUS 2016L is in de kolom ‘status’ soms een extra sterretje in een rood rondje zichtbaar bij aanvragen met de status ‘in behandeling (geen OR)’. Een sterretje betekent dat op het moment dat de statussen werden berekend, voor de betreffende aanvraag op minimaal 1 hexagoon een tekort aan ruimte was als gekeken werd naar reeds afgeboekte ruimte. Oftewel, er is dan een tekort berekend nog voordat rekening wordt gehouden met de claim van andere aanvragen in behandeling die eerder aan de beurt zijn.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

 

 

Nederlands
Status van een aanvraag

Ingeladen en In de wachtrij

Nadat de aanvraag is ingeladen in Register, belandt de aanvraag in de wachtrij. Bij het invoeren van een aanvraag in Register behoudt de aanvraag status "Ingeladen" zolang deze wordt doorgerekend. Zodra de berekening van de aanvraag is afgerond wordt de status op "In de wachtrij" gezet.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Status van een aanvraag

Definitief toekennen en Definitief afwijzen

Bij “Definitief besluit” is het besluit definitief genomen. Ook is er nog de status ‘Definitief afgewezen’. Deze status vind je echter niet terug in het filter van Register, aangezien een aanvraag met deze status meteen fysiek uit het systeem wordt verwijderd op het moment dat de status ‘Definitief afgewezen’ wordt toegekend. Definitief afgewezen aanvragen komen niet meer terug in het overzicht dat Register geeft. Eventuele gereserveerde ontwikkelingsruimte wordt teruggeboekt.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Status van een aanvraag

Benutte ontwikkelingsruimte

Bij de volgende statussen van vergunningaanvragen is sprake van benutte ontwikkelingsruimte:
•    Toegekend en Definitief toegekend (ruimte is afgeboekt)
•    In behandeling (wel OR) (ruimte is gereserveerd in afwachting van afboeking)
•    Afgewezen (wel OR) (ruimte is afgeboekt)

Reeds benutte OR komt weer beschikbaar zodra een vergunningverlener de aanvraag Definitief verwijdert uit Register. Op het moment van deze statuswijziging wordt de aanvraag meteen fysiek uit het systeem verwijderd.

Let op. Bij aanvragen In behandeling (geen OR) wordt de ruimte niet als gereserveerd of benut beschouwd. Immers deze ruimte kan niet toegekend worden: de aanvraag kan vanuit deze status alleen maar worden Afgewezen (geen OR). De ruimte voor deze aanvragen wordt echter wel binnen de wachtrijberekening meegenomen, en heeft dus wel invloed op de status van de aanvragen die later komen. Pas als de aanvraag daadwerkelijk wordt afgewezen (zonder OR), komt de ruimte die de aanvraag nog ‘claimde’ in de wachtrij weer beschikbaar voor andere aanvragen in behandeling.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Status van een aanvraag

Toekennen en Afwijzen

Vanaf het moment dat de status op ‘In Behandeling’ staat kan de vergunningverlener de aanvraag toekennen of afwijzen. In geval de vergunning de status toegekend of afgewezen krijgt dan kan in de tab 'Dossier' de Bijlage worden gedownload. 

Op het moment dat een aanvraag op “Ontwerpbesluit” of Afgewezen” wordt gezet, kan deze niet meer teruggezet worden op “In behandeling”. Wel is het eventueel mogelijk voor bepaalde gebruikers om een aanvraag die is afgewezen zonder ruimte, terug te plaatsen in de wachtrij.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.