Ontwikkelingsruimte
Nederlands

Ontwikkelingsruimte

Het tabblad ontwikkelingsruimte kijkt naar de relevante hexagonen waar de aanvraag betrekking op heeft .Wanneer u op de gebiedsnaam klikt verschijnt een overzicht van de ontwikkelingsruimte.

Het rode en groene icoontje in het tabblad ‘ontwikkelingsruimte’ geeft aan of er wel of geen ontwikkelingsruimte beschikbaar is, rekening houdend met afgeboekte ruimte. Er wordt nog geen rekening gehouden met de aanvragen die nog in behandeling zijn, ook niet als ze een eerdere datum postkamer hebben.   

Het is dus mogelijk de status “in behandeling (geen OR)” te hebben en toch alleen maar groene vinkjes. Dit betekent dan dat als alle aanvragen die nog in behandeling zijn met eerdere datum dan deze, worden toegekend, de aanvraag geen doorgang meer kan vinden. Op dat moment zullen er rode kruisjes in het tabblad “ontwikkelingsruimte” te zien zijn. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register.