Melding/aanvragen
Nederlands

Melding

Nederlands
Melding/aanvragen > Melding
Stap 1

1. Melding doen

2298_melding_doen

Voor stikstofdeposities beneden de grenswaarde volstaat in de meeste gevallen het doen van een melding.

Klik hiervoor op 'Melding/aanvragen' (A). U logt in met eHerkenning en wordt zo doorgestuurd naar AERIUS Register. Eén dag na de melding ontvangt u bericht over wanneer de melding verwerkt is of dat u toch een vergunning moet aanvragen omdat de depositieruimte onvoldoende is. 

Let op: Als de grenswaardereservering al voor 95% of meer is ingevuld wordt de grenswaarde naar beneden bijgesteld. 

Voor meer informatie over de grenswaarde en de meldingsplicht voor niet-vergunningplichtige activiteiten, zie Handreiking Vergunningverlening.

Meer informatie over eHerkenning vindt u op: www.eherkenning.nl.

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Melding/aanvragen > Melding
Stap 2

2. Identificatie eHerkenning

2299_identificatie_e-herkenning

U logt in door aan te melden met eHerkenning. Informatie over het aanvragen van een eHerkenning account vindt u op: www.eherkenning.nl.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Melding/aanvragen > Melding
Stap 3

3. Gegevens van de aanvrager

2300_3_gegevens_van_de_aanvrager

In de procesbalk is te zien dat de identificatie geslaagd is (A). Het onderdeel ‘Gegevens van de aanvrager’ wordt deels gevuld met gegevens van eHerkenning.

Als de melding via een machtiging wordt gedaan, kan een tweede adresveld worden geopend (B). Een tweede adres kan worden ingevuld, en zo nodig een derde adres. U kunt een machtigingsformulier toevoegen (C). Na toevoeging verschijnt een prullebakje. Hiermee verwijdert u het formulier weer.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Melding/aanvragen > Melding
Stap 4

4. Aanvullende gegevens

2301_4_aanvullende_gegevens

Voordat u een melding kan maken moet u een aantal vragen beantwoorden. Een onderbouwingsdocument is verplicht om toe te voegen als u nog niet een Nb-wetvergunning heeft voor de bestaande situatie. Als u deze al wel heeft volstaat een zaaknummer van de provincie. De melding wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar AERIUS Register.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator en AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.