Puntlocatie
Nederlands

Beleidsscenario

Nederlands
Puntlocatie > Beleidsscenario
Stap 1

Beleidseffect

Verwachte trend van stikstofdepositie (mol/ha/j) per beleidsscenario voor het geselecteerde hexagoon.

  1. De figuur toont de stikstofdeposities in mol per hectare per jaar van de twee beleidsscenario's. 
  2. Tip: Schuif met de muis over een gekleurde balkje en het onafgeronde getal verschijnt.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Puntlocatie > Beleidsscenario
Stap 2

In cijfers

  1. De tabel toont de verwachte trend van stikstofdeposities in mol per hectare per jaar voor de twee beleidsscenario's van de puntlocatie. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.