Sectoren
Nederlands

Scheepvaart

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 1

1. Keuze sector zeescheepvaart

Voor zeescheepvaart kunt u kiezen uit de specifieke sectoren aanlegplaats, binnengaats route of zeeroute. 

Informatie over de sector binnenvaart vindt u bij stap 5.

 1. Aanlegplaats? De ingevoerde bron is een ligplaats voor zeeschepen, bijvoorbeeld een laad- en losplek. Bij deze keuze maakt u vanaf de aanlegplaats bijbehorende routes naar en op zee.
 2. Binnengaats route? De ingevoerde bron is een vaarroute binnen het havengebied. Bij deze keuze voert u aantal en type zeeschepen in. 
 3. Zeeroute? De ingevoerde bron is een vaarroute op zee. Bij deze keuze voert u aantal en type zeeschepen in.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening zeeschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 2

2. Aanlegplaats zeeschepen

1262_sectoren-scheepvaart-stap_2

Met aanlegplaats maakt u een ligplaats voor zeeschepen inclusief routes naar de havenmond en op zee. Aan de aanlegplaats kunt u gegevens toevoegen over onder meer de verblijftijd van een schip.

 1. Vul eerst de velden in voor naam, type zeeschip, aantal bezoeken per jaar en de gemiddelde verblijftijd in uren. Per aanlegplaats kunt u meerdere type schepen invoeren. 
 2. Met 'Route A' maakt u een verbinding tussen de aanlegplaats en een vast punt in de havenmond (overgangspunt van binnengaats naar zee).
 3. Met 'Zeeroute A' kunt u vervolgens één of meerdere routes op zee invoeren vanaf het overgangspunt in de havenmond.
 4. Wijzigen route? Met het uitklapmenu kunt u een nieuwe route aanmaken, uw bestaande route wijzigen of verwijderen. 

Meer scheepstypen toevoegen? Nadat u op ‘bewaar’ heeft gedrukt, kunt u een nieuw vaartuig toevoegen aan de aanlegplaats. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening zeeschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 3

3. Vaarroute zeeschepen

1263_sectoren-scheepvaart-stap_3

Met vaarroute zeeschepen maakt u een route binnen het havengebied. U kunt het aantal en het type zeeschepen over deze vaarroute invoeren.

 1. Vul een eigen naam in voor het zeeschip, en maak een keuze uit de lijst van type zeeschepen.
 2. Geef voor dit schip het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar aan. 

Meer scheepstypen toevoegen? Nadat u op ‘bewaar’ heeft gedrukt kunt u een nieuw scheepstype toevoegen aan de vaarroute.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening zeeschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 4

4. Zeeroute

1574_sectoren-scheepvaart-stap_4

Met zeeroute maakt u een vaarroute op zee. U kunt het aantal en het type zeeschepen over deze vaarroute invoeren.

 1. Vul een eigen naam in voor het zeeschip, en maak een keuze uit de lijst van type zeeschepen.
 2. Geef voor dit schip het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar aan. 

Toevoegen meer scheepstypen? Nadat u op ‘bewaar’ heeft gedrukt kunt u een nieuw scheepstype toevoegen aan de vaarroute.  

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening zeeschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

 

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 5

5. Keuze sector binnenvaart

Voor binnenvaart kunt u kiezen uit de specifieke sectoren aanlegplaats of vaarroute.

 1. Aanlegplaats? De ingevoerde bron is een ligplaats voor binnenvaartschepen, inclusief vaarroutes van en naar deze ligplaats. Bijvoorbeeld een geplande uitbreiding van activiteiten op een bepaalde locatie met consequenties voor de scheepvaartbewegingen van en naar deze locatie (zoals de overslag van goederen).
 2. Vaarroute? De ingevoerde bron is een vaarroute voor binnenvaartuigen. Bij deze keuze voert u aantal en type binnenvaartschepen in, inclusief het aandeel beladen vaarbewegingen. Bijvoorbeeld een infrastructureel plan met consequenties voor de scheepvaartbewegingen in een bepaald gebied (zoals de aanpassing van een vaarweg).

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 6

6. Aanlegplaats binnenschepen

1429_sectoren-scheepvaart-stap_6

Met aanlegplaats maakt u een ligplaats voor binnenvaartschepen inclusief vaarroutes van en naar de ligplaats. Aan de aanlegplaats kunt u gegevens toevoegen over onder meer de verblijftijd van een schip. 

 1. Vul een eigen naam in voor het binnenvaartschip, en maak een keuze uit de lijst van type binnenvaartschepen.
 2. Geef de gemiddelde verblijftijd aan per bezoek van het vaartuig (in uren).
 3. Selecteer eerst met het uitklapmenu ‘nieuw’ en maak één of meer routes vanaf de aanlegplaats. Geef per route voor aankomende schepen aan: het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar en het aandeel van deze vaarbewegingen dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’.
 4. Geef per route voor vertrekkende schepen aan: het aantal vaarbewegingen per jaar en het aandeel van deze vaarbewegingen dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 7

7. Kaartlaag binnenvaart

3778_Sectoren-Scheepvaart-Stap_6.1

Bij het intekenen van een vaarroute, moet er voor ieder vaarwegtype een aparte lijnbron worden gecreëerd. Door de kaartlaag binnenvaart aan te klikken worden de verschillende vaarwegtypen zichtbaar.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 8

8. Binnenvaart vaarwater

3779_Sectoren-Scheepvaart-Stap_6.2

De totale vaarroute moet worden opgedeeld in lijnbronnen per vaarwegtype. Na het tekenen van een lijnbron doet AERIUS Calculator een suggestie voor het vaarwatertype (A). Deze suggestie dient gecontroleerd en eventueel aangepast te worden naar het juiste vaarwegtype. Bij bepaalde vaarwegtypes wordt ook een suggestie voor de stroomrichting aangegeven (B), van punt A naar punt B. Ook deze moet worden gecontroleerd en eventueel herzien.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Scheepvaart
Stap 9

9. Vaarroute binnenschepen

1261_Sectoren-Scheepvaartvaart-Stap_7

Met vaarroute maakt u een route voor binnenvaartschepen. U kunt het aantal en type binnenschepen over deze route invoeren, inclusief het aandeel beladen vaarbewegingen.

 1. Vul een eigen naam in voor het binnenvaartschip, en maak een keuze uit de lijst van type binnenvaartschepen.
 2. Geef voor één of beide vaarrichtingen (‘A naar B’ en/of ‘B naar A’) het aantal vaarbewegingen per etmaal, week, maand of jaar aan.
 3. Geef per vaarrichting het aandeel van deze vaarbewegingen aan dat wordt uitgevoerd met ‘beladen schepen’. N.B. De Calculator hanteert als defaultwaarde een percentage van 65%.
 4. Bewaar uw emissiegegevens binnenvaart en ga verder bij algemeen om uw overzicht van emissiebronnen te kunnen bekijken. 

Meer scheepstypen toevoegen? Nadat u op ‘bewaar’ heeft gedrukt kunt u een nieuw vaartuig toevoegen aan de aanlegplaats. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet emissieberekening binnenvaartschepen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.