Sectoren
Nederlands

Verkeer en vervoer

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 1

1. Bronnen invoeren

Wegen worden in AERIUS ingevoerd als lijnbron. U kunt op twee manieren verkeersbronnen invoeren in AERIUS.

 1. Door middel van het handmatig invoeren van wegen. Zie voor uitleg stap 2.
 2. Door het importeren van een verkeersnetwerk. Importeer een GML-bestand of NSL-bestand waarin het wegennetwerk staat beschreven. Stap 5 geeft een toelichting.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 2

2. Handmatige invoer

1264_sectoren-verkeerenvervoer-verkeerenvervoer-stap_1

Een weg wordt in AERIUS ingevoerd als een lijnbron.

 1. Maak een keuze uit snelwegen, buitenwegen of wegen binnen de bebouwde kom.
 2. Kiest u voor snelwegen? Voer dan maximumsnelheid in.
 3. Is de maximumsnelheid 80 of 100km/h? Geef dan aan of er sprake is van strikte handhaving met een linkermuisklik in het vakje.

Informatie over het invoeren van Verkeersemissies vindt u bij stap 3.

Calculator gaat bij handmatige invoer standaard uit van een weghoogte van 0 meter en een situatie zonder schermen.
Indien u kiest voor een netwerk importeren (zie stap 5) kunt u wel waarden opgeven voor de weghoogte en schermen in voeren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator.  Ga specifiek naar de factsheet Emissieberekening wegverkeer.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 3

3. Verkeersemissies

1949_sectoren-verkeerenvervoer-verkeersemissies-stap_2

Onder Verkeersemissies (per 24 uur) kunt het type verkeer dat gedurende één etmaal over de weg zal rijden aangeven. U kunt verschillende types achtereenvolgens invoeren.

 1. Maak het menu verkeersemissies zichtbaar met een klik op de +.
 2. Maak een keuze uit type verkeersemissie: standaard,  euroklasse of eigen specificatie.
 3. Geef de voertuigcategorie op.
 4. Geef het aantal voertuigen van deze categorie aan dat per etmaal, week, maand of jaar over de weg zal rijden. Kiest u voor standaard, moet u ook aangeven welk percentage wagens in de file zal staan. Kiest u voor eigen specificatie dan kunt u de emissiewaarden naar eigen inzicht invullen. 
 5. Klik op bewaar om deze voertuigcategorie op te slaan. Bij stap 4 staat uitgelegd hoe u meerdere voertuigcategorieën toevoegt.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Of ga direct naar de factsheets Wegverkeer -  categorieën standaard, categorieën euroklasse, emissiefactoren standaard of emissiefactoren euroklasse.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 4

4. Meerdere voertuigcategorieën

Meerdere voertuigcategorieën invoeren?

 1. Met een klik op verkeer toevoegen kunt u een extra voertuigcategorie invoeren.
 2. Ingevoerde categorie wijzigen? Selecteer de betreffende categorie en met het potloodje wijzigt u de bron. Met de prullenbak verwijdert u de categorie en met de pijl maakt u een kopie van de ingevoerde gegevens.
 3. Heeft u alle voertuigcategorieën voor de weg ingevoerd? Ga verder met volgende stap.

Uitleg over het importeren van verkeersnetwerken vindt u bij stap 5.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Of ga direct naar de factsheets Wegverkeer -  categorieën standaardcategorieën euroklasseemissiefactoren standaard of emissiefactoren euroklasse.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 5

5. Netwerk importeren

U importeert een netwerk door het bronbestand (gml of csv) met de beschrijving van het wegennetwerk op de gebruikelijke wijze te importeren. U ziet vervolgens het geïmporteerde netwerk in het overzicht.

 1. Nieuwe, extra, bron handmatig invoeren? Kies Nieuw.
 2. Nog een netwerk importeren? Kies Import. Bekijk de uitleg voor importeren onder algemeen
 3. Details van het netwerk inzien? Selecteer het geïmporteerde netwerk en klik op het potloodje. Meer uitleg vindt u bij stap 6NB. U kunt een geïmporteerd netwerk niet wijzigen.
 4. Netwerk verwijderen? Selecteer een of meerdere netwerken en verwijder deze met de 'prullenbak'.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding. 

Nederlands
Sectoren > Verkeer en vervoer
Stap 6

6. Netwerkeigenschappen

In het overzicht ziet u de verschillende wegdelen van het geïmporteerde netwerk.

 1. Selecteer een wegdeel om de specifieke gegevens van dit deel in te zien.
 2. Het geselecteerde wegdeel wordt gemarkeerd op de kaart.
 3. Scroll naar beneden voor meer gegevens.
 4. Met Ok keert u terug naar het overzicht.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.