Sectoren
Nederlands

Mobiele werktuigen

Nederlands
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap 1

1. STAGE klasse

Bij mobiele werktuigen kunt u emissies op jaarbasis van voer- en werktuigen opgeven. Dit doet u met behulp van een vlakbronMaak vervolgens een keuze voor de specifieke sector.

Wanneer de STAGE klasse-indeling onbekend is, gaat u naar afwijkende klasse

 1. Geef een omschrijving van het voer- of werktuig op.
 2. Kies één van de weergegeven STAGE klasses (I t/m VI), opgebouwd uit hoeveelheid vermogen (in kilowatt), bouwjaar en categorie (brandstof). N.B. Hoe schoner (hoe lager de kW en emissie), hoe hoger de STAGE klasse.
 3. Vul het brandstofverbruik per jaar in. N.B. Dit is de som in liters van alle voertuigen binnen de geselecteerde klasse. 
 4. Wanneer gekozen wordt voor een werktuig dat draait op diesel, verschijnen er twee extra verplichte invoervelden, namelijk 'aantal uren stationair' (in uren per jaar) en 'cilinderinhoud' (in liters). NB. Er kan bewust voor worden gekozen om hier 0 in te vullen. 

U kunt binnen dezelfde vlakbron meerdere typen werktuigen invoeren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga direct naar factsheet emissieberekening mobiele werktuigen

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap 2

2. Eigen specificatie werktuigen

Heeft u geen STAGE klasse? Dan kunt u uw eigen specificaties invoeren.

 1. Geef een omschrijving van het voer- of werktuig op.
 2. Selecteer de knop Eigen specificatie. 
 3. Onder eigen specificatie staan standaardwaarden ingevuld voor kenmerken. De emissie van NOx en NH3 (in kilogram per jaar) kunt u zelf invullen of berekenen door op de rekenmachine te klikken en daar te kiezen uit draaiuren of brandstofverbruik. Let op: De rekenmachine is een hulpmiddel! De emissie berekent met de rekenmachine is een door de gebruiker bepaalde emissie. Bij een eventuele actualisatie van AERIUS wordt de emissie uit bestaande GML's overgenomen. De emissie wordt na het inladen van de bestaande GML dus niet berekent met geactualiseerde emissiefactoren. 

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Zie de factsheet warmte-inhoud voor uitleg over de manier waarop dit berekend wordt.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap 3

3. Bereken NOx en NH3 met draaiuren werktuig

Reken de NOx en NH3 emissie van uw mobiele werktuig uit met de rekenmachine. Met ‘draaiuren’ kunt u een emissieberekening maken op basis van type brandstof, vermogen, belasting en draaiuren.

 1. Kies uw type werktuig en brandstof.
 2. Vul het vermogen, de relatieve belasting en het aantal draaiuren per jaar in.
 3. Wijzig eventueel de emissiefactor (gram per kilowattuur), Calculator vult hier een defaultwaarde in.
 4. De berekende emissies (kilogram per jaar) verschijnt direct in beeld terwijl u wijzigingen aanbrengt.
 5. Klik op Toepassen om deze gegevens in te voeren in de berekening. 

 

Let op: De rekenmachine is een hulpmiddel! De emissie berekent met de rekenmachine is een door de gebruiker bepaalde emissie. Bij een eventuele actualisatie van AERIUS wordt de emissie uit bestaande GML's overgenomen. De emissie wordt na het inladen van de bestaande GML dus niet berekent met geactualiseerde emissiefactoren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Nederlands
Sectoren > Mobiele werktuigen
Stap 4

4. Bereken NOx met brandstofverbruik

Reken de NOx en NH3 emissie van uw mobiele werktuig uit met de rekenmachine. Met ‘verbruik’ kunt u een emissieberekening maken op basis van brandstofverbruik en efficiëntie.

 1. Kies uw type werktuig en brandstof.
 2. Vul het brandstofverbruik in (liter per jaar) en de efficiëntie in gram per kilowattuur.
 3. Wijzig eventueel de emissiefactor, Calculator vult hier een defaultwaarde in. 
 4. De totale emissie (kilogram per jaar) van uw berekening verschijnt direct in beeld terwijl u wijzigingen aanbrengt.
 5. Klik op Toepassen om deze gegevens in te voeren in de berekening. 

 

Let op: De rekenmachine is een hulpmiddel! De emissie berekent met de rekenmachine is een door de gebruiker bepaalde emissie. Bij een eventuele actualisatie van AERIUS wordt de emissie uit bestaande GML's overgenomen. De emissie wordt na het inladen van de bestaande GML dus niet berekent met geactualiseerde emissiefactoren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.