Impressie AERIUS Gebruikersdag - stof tot meedenken

vrijdag, 12 mei 2017
Foto genomen op AERIUS gebruikersdag

Ruim 100 AERIUS gebruikers hebben donderdag 11 mei actief deelgenomen aan het gevarieerde en interactieve programma van de gebruikersdag. De middag bood in korte sessies (20 minuten) gelegenheid om over verschillende thema’s in gesprek te gaan. Van ‘AERIUS voor startende gebruikers’ tot modellering van scheepvaart of de ontwikkelingen rondom AERIUS Monitor. Voor ieder wat wils. ‘Te kort’ volgens sommigen, maar gelukkig gingen veel van de gesprekken moeiteloos verder op het AERIUS terras waar ook het PAS-Bureau en AERIUS-team klaarstonden om vragen te beantwoorden, of specifieke vragen uit sessies verder te bespreken.

Else Sneller gaf de aftrap van het programma met een interactief gesprek waarbij verschillende gasten aan haar tafel aanschoven. De nieuwe functionaliteiten sinds de vorige Gebruikersdag werden toegelicht. Ook werd een animatiefilm getoond waarin wordt toegelicht hoe de besluitvorming over nieuw te bouwen functionaliteiten in AERIUS tot stand komt. Maarten Kool gaf als programmamanager van de PAS zijn visie op AERIUS en de toekomstige ontwikkelingen. De ambitie is best hoog, zo bleek aan deze tafel. De toepassing van AERIUS voor andere thema’s als bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit kwam in het tafelgesprek én in een sessie over het Informatiehuis Lucht ruim aan de orde.

Met gebruikers in gesprek

Juist inleidend de breedte in of technisch de diepte, de vragen van gebruikers stonden centraal deze middag. Op het AERIUS-terras kon iedereen de vragen kwijt die in de verschillende sessies (nog) niet aan bod gekomen waren.  Een aantal mensen had hun vraag van te voren doorgegeven. Om te peilen of de vragen ook daadwerkelijk beantwoord werden checkte Else dit halverwege de middag bij een aantal aanwezigen. Daar waar dat nog niet het geval bleek, was er nog volop gelegenheid de vraag te stellen en de juiste mensen aan elkaar te koppelen. Het terras vulde zich dan ook gedurende de middag. Er ontstonden veel mooie gesprekken en nieuwe contacten.

Toekomst

De ontmoeting met gebruikers is belangrijk voor AERIUS. Niet alleen voor het beantwoorden van vragen, ook ideeën over de richting waarin AERIUS zich verder moet ontwikkelen hebben we van gebruikers nodig. Drie deelnemers die spontaan deze middag een idee hadden aangedragen werd gevraagd dat toe te lichten. De overige deelnemers konden met hun voeten stemmen. AERIUS als integraal systeem, niet alleen voor stikstof, maar ook andere aspecten van milieukwaliteit zoals lucht en geluid, dat zagen de meeste gebruikers wel zitten als perspectief voor de toekomst.

In november 2017 zal de volgende AERIUS Gebruikersdag worden georganiseerd.

Uitgebreidere inhoudelijke verslaglegging van de AERIUS Gebruikersdag volgt.

 

Foto genomen op AERIUS gebruikersdag   Foto genomen op AERIUS gebruikersdag  Foto genomen op AERIUS gebruikersdag