AERIUS bij laatste 4 kanshebbers voor Europese ICT-prijs

woensdag, 1 maart 2017
Logo Sharing and Reuse

AERIUS hoort bij de laatste 4 kanshebbers op de ‘Sharing and Reuse Award’. Met de award wil de Europese Commissie het hergebruik van succesvolle ICT-oplossingen in de publieke sector stimuleren. De prijs zal op 29 maart in Lissabon worden uitgereikt.

Over de “Sharing and Reuse Award”
Veel ICT-oplossingen zouden ook in andere landen gebruikt kunnen worden, vindt de Europese Commissie. Dit voorkomt dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden. Het bespaart tijd én geld voor gebruikers en overheden. Tegelijkertijd maakt samenwerking aan gemeenschappelijke oplossingen het makkelijker om kennis tussen overheidsinstanties te delen.
Door gemeenschappelijke normen te ontwikkelen en elkaars IT-oplossingen te hergebruiken, kunnen overheidsinstanties informatie beter uitwisselen en de uitgewisselde gegevens beter begrijpen. Tot slot voorkomt hergebruiken van IT-oplossingen een zogenaamde “Vendor lock-in” doordat meer bedrijven IT-oplossingen aan overheidsinstanties kunnen aanbieden. AERIUS is genomineerd in de categorie dienstverlening op nationaal niveau.

Over AERIUS
AERIUS wordt aangestuurd door 3 landelijke en 12 provinciale overheden. Het heeft zich ontwikkeld tot een ICT-instrument dat beleidsvorming en uitvoering voor het domein stokstofdepositie, als onderdeel van de Wet Natuurbescherming met elkaar verbindt. Doordat AERIUS de politiek, vergunningverlener en handhaver op inzichtelijke wijze van dezelfde informatie voorziet, kunnen er sneller en efficiënter kwalitatief betere besluiten worden genomen. AERIUS is volledig gebaseerd op Open Source software en gebruikt de internationale open standaarden om met andere IT-dienstverleners te communiceren. Dat is ook de reden waarom AERIUS nu bij de laatste 4  kanshebbers zit.  Deze sterke kanten van AERIUS mogen we in een pitch van 8 minuten, nogmaals toelichten in Lissabon.
De ingediende oplossingen worden beoordeeld door het Evaluatiecomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-instellingen. De officiële openbare bekendmaking en de prijsuitreiking vinden plaats op de Sharing and Reuse conferentie, 29 maart 2017 in Lissabon.

 

Meer informatie