Sectoren - Emissieoorzaken

Version: 
13-01-2022

Features

Theme
Algemeen
Source type
enkelvoudige bron
Source owners
RIVM
Periodicity
jaarlijks

Dataset description

In AERIUS Monitor is het mogelijk om de depositie op Natura 2000-gebieden per sector en per sectorgroep te bekijken. Deze gegevensset bevat de koppeling tussen de sectoren en sectorgroepen zoals te zien is in AERIUS Monitor en de onderliggende emissieoorzaken zoals de Emissieregistratie deze heeft vastgesteld. Met emissieoorzaken worden de bronnen bedoeld die de emissies veroorzaken. Per emissieoorzaak wordt jaarlijks de totale emissie en hoe de emissies ruimtelijk zijn verdeeld vastgesteld.

De gegevens getoond in onderstaande tabel zijn afkomstig uit de reeks Emissieregistratie 1990 – 2018. Deze gegevens liggen ten grondslag aan de berekende depositie in AERIUS Monitor 2021.

Onderstaande tabel is ook beschikbaar als Excelfile

sectorgroep

sector_omschrijving

emissieoorzaak

proces_omschrijving

Industrie

Afvalverwerking

0441400

Veestapel, melkkoeien, mest vergisting

   

0441401

Veestapel, jongvee fokkerij, mest vergisting

   

0441402

Veestapel, vleesvarkens, mest vergisting

   

0441403

Veestapel, fokvarkens, mest vergisting

   

8916000

SBI 38.3: Voorbereiding tot recycling

   

E400313

GFT-afval vergisting

   

E400314

GFT-afval compostering

   

E400315

Groenafval vergisting

   

E400316

Groenafval compostering

   

E401210

Stortplaatsen - onttrokken stortgas - benut

   

E401220

Stortplaatsen - onttrokken stortgas - gefakkeld

   

T104201

SBI 38.2 (per bedrijf): Afvalinzameling/beh, AVI's

   

T107000

SBI 38.3 (per bedrijf): Voorbereiding tot recycling

   

T107001

SBI 84.1 (per bedrijf): Openbaar bestuur

   

T111201

SBI 38.2 (per bedrijf): Behandeling van afval

 

Basismetaal

8914702

SBI 24.45: Vervaardiging van overige non-ferrometalen, aluminium

   

8914900

SBI 24.5: Gieten van metalen

   

8920100

SBI 24.4/24.53/24.54: Vervaardiging en gieten van lichte en overige non-ferrometalen

   

T100901

SBI 24 (per bedrijf): Vervaardiging van metalen in primaire vorm

   

T102202

SBI 24.1-24.3 (per bedrijf): Basismetaalindustrie, verwerking en vervaardiging ijzer en staal

   

T102300

SBI 24.4/24.5 (per bedrijf): Basismetaalindustrie, vervaardiging van non-ferro metalen en gieten van metalen

   

T104702

SBI 24.45 (per bedrijf) Vervaardiging van overige non-ferrometalen, aluminium

   

T104704

SBI 24.45 (per bedrijf) Vervaardiging van overige non-ferrometalen, koper

   

T104705

SBI 24.45 (per bedrijf) Vervaardiging van overige non-ferrometalen, lood

   

T104706

SBI 24.45 (per bedrijf) Vervaardiging van overige non-ferrometalen, zink

   

T104901

SBI 24.5 (per bedrijf): Gieten van metalen

 

Bouwmaterialen

8914000

SBI 23.1: Vervaardiging van glas en glaswerk

   

8914200

SBI 23.32: Vervaardiging van bakstenen en dakpannen

   

8914500

SBI 23.9: Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

   

8914600

SBI 23: Bouwmaterialen- en glasindustrie

   

T100801

SBI 23.51 (per bedrijf): Vervaardiging van cement

   

T102102

SBI 23 (per bedrijf): Bouwmaterialen- en glasindustrie

   

T103601

SBI 23.1 (per bedrijf): Vervaardiging van glas en glaswerk

   

T104200

SBI 23.2-23.4 (per bedrijf): Vervaardiging van keramische producten

   

T104300

SBI 23.32 (per bedrijf): Vervaardiging van bakstenen en dakpannen

 

Chemische industrie

8901100

SBI 20.1: Vervaardiging van chemische basisproducten

   

8912900

SBI 20.149: Basischemie organisch (geen petrochemische producten)

   

8913000

SBI 20.13: Basischemie anorganisch

   

8913100

SBI 20.2: Chemische bestrijdingsmiddelenindustrie

   

8913600

SBI 20.52: Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

   

8913700

SBI 20.2-20.5: Chemische producten industrie

   

T101100

SBI 20.1 (per bedrijf): Vervaardiging van chemische basisproducten

   

T101702

SBI 20.5 (per bedrijf): Overige chemische producten

   

T102500

SBI 20.13 (per bedrijf): Basischemie anorganisch

   

T102501

SBI 20.141 (per bedrijf): Vervaardiging van petrochemische producten

   

T102601

SBI 20.149 (per bedrijf): Basischemie organisch (geen petrochemische producten)

   

T102700

SBI 20.15 (per bedrijf): Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

   

T102800

SBI 20.16 (per bedrijf): Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

   

T102900

SBI 20.2 (per bedrijf): Chemische bestrijdingsmiddelenindustrie

   

T103000

SBI 20.3 (per bedrijf): Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek

   

T103001

SBI 21.20 (per bedrijf): Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

   

T103100

SBI 21.1 (per bedrijf): Vervaardiging van farmaceutische producten

   

T103200

SBI 20.4 (per bedrijf): Vervaardiging was- en schoonmaakmiddelen, parfums en cosmetica

   

T103600

SBI 20.59 (per bedrijf): Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.

   

T103700

SBI 20.6 (per bedrijf): Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

   

T104700

SBI 20.11 (per bedrijf): Vervaardiging van industriële gassen

 

Energie

0020400

SBI 06/09.1: Aardolie- en gaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning, onshore (PBL)

   

0020502

SBI 06/09.1: Aardolie- en gaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning, booractiviteiten

   

6800100

Gastransport

   

8120001

SBI 06/09.1: Aardolie- en gaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning, offshore (PBL)

   

8920400

SBI 35: Productie en distributie van elektriciteit en gas

   

T101001

SBI 35.111 (per bedrijf): Elektriciteitsproduktie

   

T108500

SBI 35 (per bedrijf): Productie en distributie van elektriciteit en gas

 

Industrie Overig

8900300

SBI 13/14: Vervaardiging van textiel en kleding

   

8900400

SBI 15: Lederindustrie en bontbereiding

   

8900600

SBI 17.1/17.2: Vervaardiging van pulp, papier, karton, papier- en kartonwaren

   

8900700

SBI 18/58: Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie van opgenomen media

   

8901702

SBI 22: Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

   

8908000

SBI 31/32: Vervaardiging van meubels en overige goederen

   

8911400

SBI 13.3: Textielveredeling

   

8911500

SBI 13.93: Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

   

8912101

SBI 16: Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

   

8912200

SBI 17.1: Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

   

8919700

SBI 13.20: Weven van textiel

   

T100300

SBI 13/14 (per bedrijf): Vervaardiging van textiel en kleding

   

T100600

SBI 17 (per bedrijf): Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

   

T101500

SBI 13.3 (per bedrijf): Textielveredeling

   

T102100

SBI 17.1 (per bedrijf): Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

   

T105900

SBI 18/58 (per bedrijf): Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie van opgenomen media

   

T106000

SBI 22.1 (per bedrijf): Vervaardiging van producten van rubber

   

T106100

SBI 22.2 (per bedrijf): Vervaardiging van producten van kunststof

 

Metaalbewerkingsindustrie

8902100

SBI 25: Metaalproductenindustrie (exclusief machinebouw)

   

8902200

SBI 28: Machinebouw

   

8902303

SBI 27: Vervaardiging van elektrische apparatuur

   

8902304

SBI 26: Vervaardiging computers en elektronische en optische apparatuur

   

8902400

SBI 29: Auto-industrie

   

8908100

SBI 30: Overige transportmiddelen

   

T106200

SBI 25 (per bedrijf): Metaalproductenindustrie (exclusief machinebouw)

   

T106600

SBI 29 (per bedrijf): Auto-industrie

   

T108400

SBI 30.1 (per bedrijf): Scheepsbouw

   

T137300

SBI 26/27 (per bedrijf): Elektrotechnische industrie

 

Olieraffinaderijen

T102201

SBI 19.201 (per bedrijf): Aardolieraffinage

 

Voedings- en genotmiddelen

8900200

SBI 10-12: Voedings- & genotmiddelenindustrie

   

T100201

SBI 10-12 (per bedrijf): Voedings- & genotmiddelenindustrie

   

T105000

SBI 10.1 (per bedrijf): Slachterijen en vleesverwerking

   

T105200

SBI 10.4 (per bedrijf): produktie oliën en vetten

   

T105300

SBI 10.5 (per bedrijf): Zuivelindustrie

   

T105600

SBI 10.8 (per bedrijf): Overige voedingsmiddelenindustrie (exclusief SBI 10.81 en 10.82)

Landbouw

Beweiding

0440000

Veestapel, alle weidedieren, weidemest

   

0441301

Veestapel, melkkoeien, weidemest NH3

   

0442300

Veestapel, jongvee fokkerij, weidemest NH3

   

0443302

Veestapel, zoog- en weidekoeien, weidemest NH3

   

0443303

Veestapel, jongvee mesterij, weidemest NH3

   

0443600

Veestapel, schapen, weidemest NH3

   

0445630

Veestapel, paarden, pony's weidemest NH3

   

0446004

Veestapel, ezels, weidemest NH3

 

Glastuinbouw

6800201

Aardgasverbruik landbouw (WKK)

 

Mestaanwending

0400500

Aanwending van kunstmest

   

0400600

Aanwending van dierlijke mest

   

0400610

Gebruik compost, landbouw

   

0400613

Aanwending van compost - NH3

   

0400700

Aanwending van kunstmest - NH3

   

0441200

Veestapel, melkkoeien, aanwending mest NH3

   

0442200

Veestapel, jongvee fokkerij, aanwending mest NH3

   

0443201

Veestapel, jongvee mesterij, aanwending mest NH3

   

0443202

Veestapel, zoog- en weidekoeien, aanwending mest NH3

   

0443503

Veestapel, schapen, aanwending NH3

   

0443504

Veestapel, geiten, aanwending NH3

   

0444200

Veestapel, vleeskalveren, aanwending mest NH3

   

0445200

Veestapel, vleesvarkens, aanwending mest NH3

   

0445610

Veestapel, paarden, pony's aanwending mest NH3

   

0446003

Veestapel, ezels aanwending mest NH3

   

0446200

Veestapel, fokvarkens, aanwending mest NH3

   

0447200

Veestapel, leghennen, aanwending mest NH3

   

0447401

Veestapel, konijnen, aanwending mest NH3

   

0447402

Veestapel, pelsdieren, aanwending mest NH3

   

0448201

Veestapel, vleeseenden, aanwending mest NH3

   

0506800

Gebruik zuiveringsslib

   

0506802

Aanwending van zuiveringsslib - NH3

 

Mestbe- en verwerking

0441404

Veestapel, melkkoeien, mest be(ver)werking

   

0441405

Veestapel, jongvee fokkerij, mest be(ver)werking

   

0441407

Veestapel, vleeskalveren, mest be(ver)werking

   

0441409

Veestapel, vleesvarkens, mest be(ver)werking

   

0441410

Veestapel, fokvarkens, mest be(ver)werking

   

0441411

Veestapel, vleeskuikens, mest be(ver)werking

   

0441412

Veestapel, leghennen, mest be(ver)werking

   

0441413

Veestapel, kalkoenen, mest be(ver)werking

 

Mestopslag

0441106

Veestapel, melkkoeien, mest in opslag NH3

   

0442103

Veestapel, jongvee fokkerij, mest in opslag NH3

   

0443103

Veestapel, jongvee mesterij, mest in opslag NH3

   

0443105

Veestapel, zoog- en weidekoeien, mest in opslag NH3

   

0443402

Veestapel, schapen, mest in opslag NH3

   

0443404

Veestapel, geiten, mest in opslag NH3

   

0445103

Veestapel, vleesvarkens, mest in opslag NH3

   

0445622

Veestapel, paarden en pony's, mest in opslag NH3

   

0446002

Veestapel, ezels, mest in opslag NH3

   

0446104

Veestapel, fokvarkens, mest in opslag NH3

   

0447107

Veestapel, leghennen, mest in opslag NH3

   

0447305

Veestapel, konijnen, mest in opslag NH3

   

0447306

Veestapel, pelsdieren, mest in opslag NH3

   

0448102

Veestapel, vleeskuikens, mest in opslag NH3

   

0448105

Veestapel, vleeseenden, mest in opslag NH3

   

0448106

Veestapel, kalkoenen, mest in opslag NH3

 

Overige landbouw

0400210

Emissies t.g.v. afrijpende gewassen

   

0444600

Emissies t.g.v. gewasresten

   

0444601

Ammoniakemissies t.g.v. Gewasresten

   

6800202

Aardgasverbruik landbouw (niet WKK)

   

T107600

SBI 01 (per bedrijf): Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

 

Stallen Overig vee

0443100

Veestapel, schapen, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0443401

Veestapel, schapen, mest in stallen NH3

   

0443403

Veestapel, geiten, mest in stallen NH3

   

0444100

Veestapel, geiten, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0445600

Veestapel, paarden, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0445621

Veestapel, paarden en pony's, mest in stallen NH3

   

0445900

Veestapel, (muil-)ezels, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0446001

Veestapel, ezels, mest in stallen NH3

   

0447110

Veestapel, konijnen, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0447111

Veestapel, pelsdieren, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0447303

Veestapel, konijnen, mest in stallen NH3

   

0447304

Veestapel, pelsdieren, mest in stallen NH3

 

Stallen Pluimvee

0447103

Veestapel, vleeskuikens, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0447104

Veestapel, leghennen, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0447106

Veestapel, leghennen, mest in stallen NH3

   

0447108

Veestapel, vleeseenden, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0447109

Veestapel, kalkoenen, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0448101

Veestapel, vleeskuikens, mest in stallen NH3

   

0448103

Veestapel, vleeseenden, mest in stallen NH3

   

0448104

Veestapel, kalkoenen, mest in stallen NH3

 

Stallen Rundvee

0441101

Veestapel, melkkoeien, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0441103

Veestapel, jongvee fokkerij, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0441104

Veestapel, jongvee mesterij, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0441105

Veestapel, melkkoeien, mest in stallen NH3

   

0442101

Veestapel, jongvee fokkerij, mest in stallen NH3

   

0442102

Veestapel, zoog- en weidekoeien, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0443102

Veestapel, jongvee mesterij, mest in stallen NH3

   

0443104

Veestapel, zoog- en weidekoeien, mest in stallen NH3

   

0444101

Veestapel, vleeskalveren, mest in stallen NH3

   

0444102

Veestapel, vleeskalveren, mest in stallen + opslag excl. NH3

 

Stallen Varkens

0445102

Veestapel, vleesvarkens, mest in stallen NH3

   

0446100

Veestapel, fokvarkens, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0446102

Veestapel, vleesvarkens, mest in stallen + opslag excl. NH3

   

0446103

Veestapel, fokvarkens, mest in stallen NH3

Overige sectoren

Bouw

0020401

SBI 41-43: Bouwnijverheid

   

8922701

SBI 08: Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

   

T107100

SBI 08 (per bedrijf): Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

   

T107200

SBI 41-43 (per bedrijf): Bouwnijverheid

 

Drinkwater en rioolwaterzuivering

8920500

SBI 36: Winning en distributie van water

   

E400109

SBI 37: Afvalwaterinzameling en -behandeling

 

Kantoren en winkels, hobby paarden dienstverlening

0020500

Handel, diensten, overheid

   

0802001

Paarden en pony's, particulieren

   

0803001

Oplosmiddel- en ander productgebruik: Schoonmaakmiddelen, HDO

   

T103900

SBI 49-53 (per bedrijf): Transport, communicatie

   

T107201

SBI 85-88 (per bedrijf): Onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg

   

T107500

SBI 45 (per bedrijf): Handel en reparatie van auto's en motorfietsen

   

T151100

SBI 46/47 (per bedrijf): Detail- en groothandel

   

T163100

SBI 63 (per bedrijf) - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

 

Overig consumenten

0447011

Afzet op natuurterreinen en bij particulieren - emissie NH3

   

0801001

Roken van sigaren

   

0801002

Roken van sigaretten

   

0801200

Woningbranden

   

0801400

Vreugdevuren

   

0801600

Transpiratie en ademen

   

0801700

Afsteken vuurwerk

   

0801801

Houtskoolverbruik door consumenten: barbecueën

   

0802000

Huisdieren mest

   

0803000

Oplosmiddel- en ander productgebruik: Schoonmaakmiddelen, consumenten

 

Woningen

0012102

Vuurhaarden consumenten, hoofdverwarming woningen

   

0800700

Vuurhaarden consumenten, koken

   

0800800

Vuurhaarden consumenten, warm water voorziening

   

T012200

Vuurhaarden consumenten, sfeerverwarming woning

Scheepvaart

Binnenvaart

0230000

Binnenvaart internationaal

   

0230001

Binnenvaart internationaal duwvaart

   

0230002

Binnenvaart nationaal

   

0230003

Binnenvaart nationaal duwvaart

   

0230005

Binnenvaart passagiers- en veerboten

   

0500100

Recreatievaart uitlaatgassen

 

Binnenvaart: Vaarroute

0240101

Visserij, buitenlandse viskotters

   

0240102

Visserij, diepzeetrawlers

   

0240103

Visserij, Nederlandse kottervisserij en binnenvisserij

 

Zeescheepvaart: Aanlegplaats

0280018

Stilliggend NL, Olietankers

   

0280019

Stilliggend NL, Chemie/Gastankers

   

0280020

Stilliggend NL, Bulkcarrier

   

0280021

Stilliggend NL, Containerschepen

   

0280022

Stilliggend NL, Conventioneel stukgoed

   

0280023

Stilliggend NL, Roro lading/autoschepen

   

0280024

Stilliggend NL, Koelschepen

   

0280025

Stilliggend NL, Passagiersschepen

   

0280026

Stilliggend NL, Overige schepen

 

Zeescheepvaart: Binnengaats route

0280027

Varend NL, Olietankers

   

0280028

Varend NL, Chemie/Gastankers

   

0280029

Varend NL, Bulkcarrier

   

0280030

Varend NL, Containerschepen

   

0280031

Varend NL, Conventioneel stukgoed

   

0280032

Varend NL, Roro lading/autoschepen

   

0280033

Varend NL, Koelschepen

   

0280034

Varend NL, Passagiersschepen

   

0280035

Varend NL, Overige schepen

 

Zeescheepvaart: Zeeroute

0280000

Ankerligger NCP, Olietankers

   

0280001

Ankerligger NCP, Chemie/Gastankers

   

0280002

Ankerligger NCP, Bulkcarrier

   

0280003

Ankerligger NCP, Containerschepen

   

0280004

Ankerligger NCP, Conventioneel stukgoed

   

0280005

Ankerligger NCP, Roro lading/autoschepen

   

0280006

Ankerligger NCP, Koelschepen

   

0280007

Ankerligger NCP, Passagiersschepen

   

0280008

Ankerligger NCP, Overige schepen

   

0280009

Varend NCP, Olietankers

   

0280010

Varend NCP, Chemie/Gastankers

   

0280011

Varend NCP, Bulkcarrier

   

0280012

Varend NCP, Containerschepen

   

0280013

Varend NCP, Conventioneel stukgoed

   

0280014

Varend NCP, Roro lading/autoschepen

   

0280015

Varend NCP, Koelschepen

   

0280016

Varend NCP, Passagiersschepen

   

0280017

Varend NCP, Overige schepen

Vervoer en overig verkeer

Luchtvaart luchthaventerrein

0930004

Vliegverkeer, Idle

   

0930005

Vliegverkeer, APU

   

0930007

Vliegverkeer, GSE

 

Luchtvaart vluchten

0930001

Vliegverkeer, Take Off

   

0930002

Vliegverkeer, Climb Out

   

0930003

Vliegverkeer, Approach

 

Mobiele werktuigen Bouw en Industrie

0401102

Mobiele werktuigen, bouwsector

   

0401103

Mobiele werktuigen industrie

   

0401105

Mobiele werktuigen HDO

 

Mobiele werktuigen Consumenten

0401104

Mobiele werktuigen consumenten

 

Mobiele werktuigen Landbouw

0401100

Mobiele werktuigen landbouw

 

Mobiele werktuigen overig

0401107

Mobiele werktuigen containeroverslag

 

Spoorweg

0200100

Spoorwegen - vrachtvervoer

   

0200300

Spoorwegen diesel personenvervoer

Wegverkeer

Binnen bebouwde kom

0100101

Uitlaatgassen personenauto's benzine, bebouwde kom

   

0100201

Uitlaatgassen personenauto's diesel, bebouwde kom

   

0100301

Uitlaatgassen personenauto's LPG, bebouwde kom

   

0100401

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen benzine, bebouwde kom

   

0100423

Uitlaatgassen autobussen ov diesel, bebouwde kom

   

0100426

Uitlaatgassen autobussen touringcars diesel, bebouwde kom

   

0100429

Uitlaatgassen autobussen ov aardgas, bebouwde kom

   

0100432

Uitlaatgassen autobussen touringcars aardgas, bebouwde kom

   

0100435

Uitlaatgassen autobussen ov overig, bebouwde kom

   

0100438

Uitlaatgassen autobussen touringcars overig, bebouwde kom

   

0100501

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen diesel, bebouwde kom

   

0100601

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen LPG, bebouwde kom

   

0100701

Uitlaatgassen zware bedrijfsvoertuigen excl. autobussen, bebouwde kom

   

0100901

Uitlaatgassen motorfietsen, bebouwde kom

   

0101001

Uitlaatgassen bromfietsen, bebouwde kom

   

0102001

Uitlaatgassen brommobielen, bebouwde kom

 

Buitenwegen

0100103

Uitlaatgassen personenauto's benzine, buitenweg

   

0100203

Uitlaatgassen personenauto's diesel, buitenweg

   

0100303

Uitlaatgassen personenauto's LPG, buitenweg

   

0100403

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen benzine, buitenweg

   

0100425

Uitlaatgassen autobussen ov diesel, buitenweg

   

0100428

Uitlaatgassen autobussen touringcars diesel, buitenweg

   

0100431

Uitlaatgassen autobussen ov aardgas, buitenweg

   

0100434

Uitlaatgassen autobussen touringcars aardgas, buitenweg

   

0100437

Uitlaatgassen autobussen ov overig, buitenweg

   

0100440

Uitlaatgassen autobussen touringcars overig, buitenweg

   

0100503

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen diesel, buitenweg

   

0100603

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen LPG, buitenweg

   

0100703

Uitlaatgassen zware bedrijfsvoertuigen excl. autobussen, buitenweg

   

0100903

Uitlaatgassen motorfietsen, buitenweg

   

0101003

Uitlaatgassen bromfietsen, buitenweg

   

0102003

Uitlaatgassen brommobielen, buitenweg

 

Snelwegen

0100102

Uitlaatgassen personenauto's benzine, autosnelweg

   

0100202

Uitlaatgassen personenauto's diesel, autosnelweg

   

0100302

Uitlaatgassen personenauto's LPG, autosnelweg

   

0100402

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen benzine, autosnelweg

   

0100424

Uitlaatgassen autobussen ov diesel, autosnelweg

   

0100427

Uitlaatgassen autobussen touringcars diesel, autosnelweg

   

0100430

Uitlaatgassen autobussen ov aardgas, autosnelweg

   

0100433

Uitlaatgassen autobussen touringcars aardgas, autosnelweg

   

0100436

Uitlaatgassen autobussen ov overig, autosnelweg

   

0100439

Uitlaatgassen autobussen touringcars overig, autosnelweg

   

0100502

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen diesel, autosnelweg

   

0100602

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen LPG, autosnelweg

   

0100702

Uitlaatgassen zware bedrijfsvoertuigen excl. autobussen, autosnelweg

   

0100902

Uitlaatgassen motorfietsen, autosnelweg

 

Factsheet

Factsheet
753-4576
For
  • Monitor
Type
Data
Version
  • 13-01-2022